Laatste nieuws

The Green Army is back!
SSS nieuws
Afgelopen zaterdag hebben we als SSS Leden onze mannen naar de overwinning mogen juichen en wat was het fijn dat de Green Army ook weer terug was in ...
Lees meer
Spaar SSSponsorpunten bij PLUS Barneveld
Sponsornieuws
Spek de clubkas van SSS samen met PLUS Barneveld. Deze supermarkt organiseert van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november een unieke ...
Lees meer
Start seizoen 2021/2022
Corona nieuws
We mogen weer volleyballen met elkaar! Vanaf vandaag (maandag 16 augustus) gaan enkele teams weer de zaal. Dat is de start van het seizoen 2021/2022. ...
Lees meer
Barrooster 1e helft 2021/2022 staat online
CheerSSS
Het barrooster voor de 1e helft van het seizoen staat online... Bekijk goed wanneer jouw team bardienst heeft en zorg dat er bezetting is!!! ...
Lees meer
Training indeling 2021 / 2022
Zaalplanning
In nauwe samenwerking met de TC's is er weer een training indeling tot stand gekomen. En staat op deze website. We begrijpen dat we het niet iedereen ...
Lees meer
Nieuwe teamindelingen dames 2021/2022
Dames TC
Beste Dames van SSS, In de afgelopen weken is er een aantal afmeldingen geweest bij de dames. Een aantal teams kwam hierdoor op een te klein aantal ...
Lees meer

Bericht van het bestuur: (financiële) afsluiting seizoen 2020/2021

Het seizoen 2020/2021 zit erop en dat willen we als bestuur (financieel) netjes afsluiten. Lees in dit bericht hoe we het huidige seizoen (financieel) afhandelen en hoe we na de vakantie fris en fit aan een nieuw volleybalseizoen zullen starten.

De afgelopen maanden hebben we gelukkig weer mogen volleyballen met elkaar. Hiervoor zijn wij als SSS ook ODIK hartstikke dankbaar. In de laatste weken kon dit zelfs weer in onze eigen De Meerwaarde. In principe is het seizoen 2020/2021 afgelopen en wordt er niet meer getraind. Mocht je team toch nog willen trainen, zoek dan contact met de betreffende TC:

  • Buiten: het sportveld bij ODIK is toegankelijk, maar de materialen hebben we als SSS weggehaald. Er liggen twee beachvolleybalnetten in De Meerwaarde die van SSS zijn en geleend kunnen worden.
  • Binnen: wil je in De Meerwaarde trainen, zoek contact met de TC of dit kan.

De schoolvakantie eindigt op maandag 30 augustus en dat is de datum dat ook de jeugdteams weer zullen starten met trainen voor het nieuwe seizoen. De seniorenteams starten al twee weken eerder, namelijk op 16 augustus. Meer informatie - zoals het trainingsrooster - volgt binnenkort.

Financiële compensatie voor leden
Het afgelopen seizoen zijn we met horten en stoten aan volleyballen toegekomen, waarbij met name de competitie een teleurstelling was. Desondanks hebben jullie als leden ‘gewoon’ jullie contributie overgemaakt. Wij zijn als bestuur heel blij en dankbaar zulke loyale leden te hebben.

In februari lieten we weten uiteindelijk met een financiële compensatie te willen komen. Lees hieronder hoe we dat als bestuur regelen en wat de hoogte van de compensatie wordt.

Tijdens de algemene ledenvergadering zal een uitgebreide toelichting op de cijfers gegeven worden, maar we hebben als SSS gekeken naar een aantal zaken: welke vaste lasten zijn blijven bestaan, voor welke (vaste) lasten hebben we een compensatie gekregen, welke inkomsten zijn weggevallen en waar hebben leden recht op. Penningmeester Sandra Otse heeft uitstekend werk verricht om deze vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden en hier hebben we als bestuur onlangs een besluit over genomen.

Bedrag teruggave
We hebben de teruggave over het seizoen 2020/2021 voor leden opgeknipt in twee zaken. Vanuit de Nevobo hebben we 80 procent van al het inschrijfgeld voor de competities vergoed gekregen; dit bedrag geven we terug aan alle leden die daarvoor betalen. CMV’ers en trimmers betalen geen competitiegeld (dit zit ook niet in hun contributie verrekend).

Daarnaast hebben we besloten om 50 procent van de betaalde verenigingscontributie terug te geven aan ieder lid. Hier is voor gekozen om recht te doen aan alle gemiste trainingen, maar ook om SSS financieel gezond te houden (we hebben bijvoorbeeld bijna geen inkomsten vanuit CheerSSS gehad dit seizoen, maar wel een aantal vaste lasten moeten betalen). 

Hierdoor komt er voor ieder lid een bedrag uit dat teruggestort zal worden. Zie hieronder het schema wat dit voor jou betekent:

Teruggave contributie

Proces teruggave
In februari communiceerden we een korting te willen geven op de contributie voor het seizoen 2021/2022. Dat bleek zo’n grote tijdrovende klus te worden voor onze vrijwilligers Sandra (penningmeester) en Annet (ledenadministratie) dat we ervoor gekozen hebben om een teruggave te storten bij alle leden die over het seizoen 2020/2021 contributie hebben betaald; dus ook voor leden die na dit seizoen stoppen bij SSS.

Dit is nog steeds een omvangrijke klus, want de teruggave moet voor ieder lid persoonlijk worden geregeld. Er moet bekeken worden welk lid wel/geen recht heeft op teruggave, hoe hoog dat bedrag is en hoe dit vervolgens (handmatig) het snelst uitgekeerd kan worden. Het streven is om de teruggave in augustus afgerond te hebben.

Als alle bedragen zijn uitgekeerd, zal het bestuur kijken wat er in totaal is teruggeven en in hoeverre er nog een overig afwijkend positief resultaat is. Dat willen we als bestuur investeren in materiaal waar we allemaal gebruik van maken, zoals ballen, netten en/of antennes.

Contributie 2021/2022
In het seizoen 2021/2022 wordt de contributie weer gewoon volgens de incasso afgeschreven. Het bestuur heeft besloten de verenigingscontributie voor het komende seizoen niet te verhogen, ook geen verhoging volgens de consumentenprijsindexcijfers. 

De Nevobo voert wel opnieuw een verhoging van 2,50 euro per lid door. Dit doet de Nevobo voor het tweede seizoen op rij. SSS heeft deze verhoging van 2,50 euro per lid in het seizoen 2020/2021 voor haar rekening genomen. 

Ten opzichte van het seizoen 2019/2020 voert de Nevobo dus voor het seizoen 2021/2022 een stimuleringsbijdrage van 5 euro in; hiervan zal SSS opnieuw 2,50 euro voor haar rekening nemen. Dat betekent dat de uiteindelijke contributie voor ieder lid met 2,50 euro zal stijgen. Lees hier wat de Nevobo met deze stimuleringsbijdrage doet.

Als je vragen of opmerkingen hebt, zoek dan contact met het bestuur: Gepko Hahn (voorzitter@sss-barneveld.nl) of Sandra Otse (penningmeester@sss-barneveld.nl).

0
0
0
s2smodern

Voorlopige teamindelingen 2021/2022 (dames en heren)

De afgelopen tijd zijn de Dames en Heren TC bezig geweest om de teams voor het nieuwe seizoen samen te stellen. Dat is geen eenvoudige opgave in deze periode, aangezien we al maandenlang elkaar niet hebben kunnen treffen in De Meerwaarde. Lees hieronder de voorlopige teamindeling voor komend seizoen. Later kunnen er dus nog wijzigingen plaatsvinden.

We weten nu nog niet hoe het aankomende seizoen eruit gaat zien. Kunnen we binnenkort al sporten in de hal, mogen we straks weer wedstrijden spelen, etc. Er is nog veel onduidelijk, maar wij hebben in ieder geval er heel veel zin in om jullie weer te mogen zien in De Meerwaarde. We missen jullie, de mooie wedstrijden, de gezelligheid ( in de kantine bovenal!) en de mooie overwinningen. We kijken uit naar het nieuwe seizoen en hopen dat alles snel weer normaal zal zijn.

Voorlopig blijven we nog even buiten trainen bij Sportpark Oosterbos. Weliswaar mag er per 19 mei weer enigszins in de zaal getraind worden, maar dit is voor senioren in beperkte omstandigheden. Het coronateam zoekt momenteel uit hoe daar invulling aan gegeven kan worden (lees hier meer). Zodra we weer de zaal in kunnen, gaan we gelijk in de nieuwe samenstellingen trainen.

Wij snappen dat, als de (voorlopige) indeling bekend is dat mensen blij of teleurgesteld kunnen zijn. De indeling is voorlopig en zal misschien her en der nog door ons aangepast worden. Wij hebben onze uiterste best gedaan om zoveel mogelijk aan alle wensen te voldoen. Dit is helaas niet bij iedereen gelukt en we hopen op begrip hiervoor.

Trainers gezocht!
Zoals in de teamindelingen is te zien, is er nog niet voor ieder team een trainer gevonden. We gaan hier de komende weken nog mee bezig en hopen binnen een aantal weken hier meer duidelijkheid over te hebben. We horen het als TC's ook graag als je trainen zou willen geven of iemand kent die dit misschien wil doen.

Voorlopige indeling dames SSS - 2021/2022
Voorlopige indeling heren SSS - 2021/2022

Heb je vragen over de teamindeling dan horen we die graag.

SSSportieve groet,

Arjan Roelofs
damestc@sss-barneveld.nl

Adriaan Kuiper
herentc@sss-barneveld.nl

0
0
0
s2smodern

Financieel bericht van het bestuur (3 februari)

Helaas blijft de lockdown voortduren en er is helaas ook nog geen perspectief wanneer we weer kunnen volleyballen in De Meerwaarde. Daarom heeft het bestuur besloten om de leden - voor zover dat mogelijk is - duidelijkheid te geven over de financiële afhandeling van het seizoen 2020/2021 en welke compensatie het aan de leden wil geven. 

Het bestuur hoopt natuurlijk in de eerste plaats dat onze leden, onze sponsoren en onze supporters deze tijd zo gezond mogelijk door weten te komen. Wij wensen iedereen beterschap die in een moeilijke tijd is gekomen door COVID-19 en hopen dat we elkaar als verenigingen kunnen blijven steunen.

We hopen ook dat we elkaar dit seizoen nog mogen treffen in De Meerwaarde. Dat we op z’n minst weer kunnen trainen, misschien zelfs een drankje mogen doen in CheerSSS of zelfs een toernooi op de club kunnen organiseren. Dat is nu nog toekomstmuziek. Gelukkig kunnen we nog wel naar Bielderman Koetsier/SSS Heren 1 kijken via SSS TV.

Compensatie contributie 2021/2022
Ondertussen blijft de begroting draaien. Het bestuur van SSS heeft besloten om hier duidelijkheid in te scheppen met twee besluiten die voor alle leden gelden:
1) alle contributies over het seizoen 2020/2021 blijft SSS innen;
2) alle betalende leden krijgen een compensatie in/voor het seizoen 2021/2022.
Hieronder wordt uitgelegd waarom dit besloten is.

Ten eerste maakt SSS nog steeds uitgaven die betaald moeten worden, zoals kosten voor de Nevobo, de zaalhuur en andere vaste lasten. Voor een deel van deze uitgaven zal SSS mogelijk een restitutie ontvangen, maar dat is op dit moment nog onzeker. 

Dat is ook het tweede punt; er is momenteel geen perspectief over wanneer de lockdown stopt en we weer kunnen volleyballen. Pas aan het einde van het seizoen kunnen we met bijvoorbeeld De Meerwaarde om de tafel gaan over de gebruikte en ongebruikte uren van het zaalhuurcontract en weten we pas wat we qua teruggave van de Nevobo kunnen verwachten over het gehele seizoen.
Het bestuur heeft wel besloten om tot nader bericht geen trainersgelden uit te betalen. Dit is gecommuniceerd met de trainers en hier is begripvol op gereageerd. Meerdere trainers hadden zelf al aangegeven van hun vergoeding af te zien.

Ten derde vormen de contributies de grootste inkomstenbron voor SSS. De tweede inkomstenpost is de kantine CheerSSS, maar de kantine is sinds de sluiting in maart slechts vier weken open geweest (in de maand september), zij het in beperkte vorm.

Het vierde en laatste punt is dat het enorme administratieve klus zou zijn om aan nu contributies te stoppen, aangezien het per lid verschilt in hoeveel termijnen de contributie betaald wordt (of zelfs al volledig betaald is). De ledenadministratie en het penningmeesterschap worden professioneel bijgehouden, maar het blijft vrijwilligerswerk.

De enige manier waarop we duidelijkheid kunnen geven is om nu de contributies te blijven innen en over het seizoen 2021/2022 alle contributies te verlagen. Wat de hoogte van die korting wordt, kan pas aan het einde van het seizoen berekend worden als de balans opgemaakt kan worden. 

Mocht u een vraag of opmerking hebben over het innen van de contributies, neem dan vooral contact op met de penningmeester (Sandra Otse): penningmeester@sss-barneveld.nl 

Wilt u meer weten over de specificatie van de begroting, klik dan hier.

0
0
0
s2smodern

Bericht van het bestuur (7 november)

Het seizoen 2020/2021 zou in volle gang moeten zijn, maar in plaats daarvan ligt de competitie stil, kunnen de seniorenteams niet trainen en is de samenleving in de afgelopen weken verder op slot gegaan. In dit bericht hoopt het bestuur enige duidelijkheid te verschaffen over waar wij als SSS staan in deze situatie.

Het bestuur hoopt natuurlijk in de eerste plaats dat onze leden, onze sponsoren en onze supporters deze tijd zo gezond mogelijk door weten te komen. Wij wensen iedereen beterschap die in een moeilijke tijd is gekomen door COVID-19 en hopen dat we elkaar als verenigingen kunnen blijven steunen.

De genomen maatregelen van de afgelopen weken om het coronavirus terug te dringen hebben echter ook impact op SSS, waar zowel het coronateam (wat betreft het trainingsaanbod) als het bestuur (onder andere wat betreft financiën en verbondenheid) zich over gebogen hebben. In onderstaand bericht wil het bestuur vooral toelichting geven op de financiële situatie van de vereniging en wat dit voor de leden betekent. 

Financiën
Seizoen 2019/2020
Tijdens de algemene ledenvergadering (op 9 oktober) heeft het bestuur een toelichting gegeven op de positieve cijfers (lees hier het financiële verslag). Aan de ontvangstenkant hebben we onder andere een deel aan inkomsten van de kantine moeten missen, maar hebben we gelukkig alle contributies kunnen en mogen innen. Daarnaast zorgde de Hoofd SponsorSSS-actie voor een mooie extra bijdrage aan de vereniging.

Aan de uitgavenkant zitten vaste kosten - zoals vrijwilligersvergoedingen en verzekeringen - die uiteraard betaald zijn. Het bestuur zette de trainersvergoedingen in de laatste maanden van het seizoen stop en zag een groot deel van de voorziening voor het jubileumjaar terugvloeien in de kas.

Wat betreft de zaalhuur - de grootste kostenpost - heeft SSS gelukkig een goede band met De Meerwaarde. Op de begroting is terug te zien dat de zaalhuur van vorig seizoen lager uitvalt. Dankzij een zeer coulante opstelling van De Meerwaarde hebben we niet alles hoeven betalen, maar hier is nog geen sluitende afspraak over gemaakt; ook omdat die gesprekken voor dit seizoen relevant zijn en we uiteindelijk allemaal afhankelijk zijn van welke maatregelen de Rijksoverheid afkondigt. 

Seizoen 2020/2021
De penningmeester heeft een nette begroting opgesteld voor het nieuwe seizoen, waarbij natuurlijk opgemerkt moet worden dat het ook deels koffiedik kijken is vanwege de huidige situatie. De kantine zal slechts beperkt tot helemaal niet open zijn, waardoor we een groot deel van die omzet zullen missen. Inkomsten vanuit sponsoren is wat verhoogd aangezien er nieuwe sponsoren bijgekomen zijn. De extra ontvangsten van de Hoofd SponsorSSS-actie zijn niet opnieuw opgenomen.

Kosten
- Nevobo: SSS betaalt voor alle leden en teams ook contributie aan de Nevobo om mee te kunnen doen aan de competities. Dit bedraagt bijna een kwart van de uitgaven op de begroting van SSS. De Nevobo heeft vooralsnog besloten om de geïnde bedragen over het seizoen 2019/2020 niet te restitueren (omdat ongeveer tachtig procent van het seizoen was afgewerkt).
Voor het lopende seizoen is inmiddels gecommuniceerd dat in 2020 geen competitie meer gespeeld zal worden (lees hier). Het is uiteraard niet bekend hoelang deze situatie zal duren. Voorlopig int de Nevobo team- en inschrijfgelden als ook contributies; waarop SSS deze ook betaalt aan de bond.

- Zaalhuur: zoals hierboven beschreven is de zaalhuur de grootste kostenpost en lopen er gesprekken met De Meerwaarde over hoe we met de kosten omgaan. Gelukkig kan de jeugd wel gebruikmaken van de zaal.

- Trainersgelden: de huidige situatie is dat er per 14 oktober geen wedstrijden meer gespeeld worden en seniorenteams niet meer getraind worden. Het bestuur heeft besloten om tot nader bericht trainersgelden uit te betalen.

Ontvangsten
- CheerSSS: de kantine is sinds de sluiting in maart slechts vier weken open geweest (in de maand september), zij het in beperkte vorm. De positieve begrotingscijfers van het afgelopen seizoen zullen deels nodig zijn om het gebrek aan inkomsten vanuit CheerSSS op te vangen.

- Contributies: het verschilt per lid of zij de contributies in één, twee, vier of maandelijkse termijn(en) betalen. Hierdoor heeft het ene lid al de volledige contributie voor het seizoen betaald en een ander bijvoorbeeld slechts een kwart. Gezien de onzekerheid over de duur van de huidige maatregelen - en het verschil in aanbod voor senioren en jeugd - kunnen we als bestuur op dit moment niet zeggen hoe we leden zouden kunnen compenseren. 

Het bestuur besluit daarom - tot nader bericht - de contributies te innen om de begroting zoveel als mogelijk sluitend te houden. Mocht u een vraag of opmerking hebben over het innen van de contributies, neem dan vooral contact op met de penningmeester (Sandra Otse): penningmeester@sss-barneveld.nl 

- Sponsoren: wij zijn als vereniging ontzettend blij dat we zulke fantastische SSSponsoren hebben, die ons ook in deze tijd blijven ondersteunen. 

Compensatie voor leden
Als de tijd daar is, zal het bestuur bekijken welke kosten er zijn weggevallen en of er een mogelijkheid is om dit te compenseren.

We hebben bij de algemene ledenvergadering al wel gecommuniceerd dat we de contributieverhoging vanuit de Nevobo dit seizoen niet zullen doorverrekenen naar de leden. De Nevobo verhoogt in de seizoenen 2020/2021 en 2021/2022 de lidmaatschapsgelden met 2,50 euro. Aangezien SSS er als vereniging goed voor staat en het bestuur ontzettend blij is met de loyaliteit van onze leden de afgelopen maanden, neemt de vereniging voor het seizoen 2020/2021 deze bondsverhoging voor haar rekening. Er zal dus geen contributieverhoging zijn.

Wat kan dit seizoen nog?
We zijn als SSS een sterke en hechte vereniging. Dat zien we ook in deze tijd terug. De jeugdteams kunnen nog trainen en diverse leden hebben aangeboden te helpen bij deze trainingen. Daarnaast is de nieuwe activiteitencommissie ook druk in de weer om (online) activiteiten te organiseren, zodat we elkaar als leden toch kunnen ontmoeten. 

De Nevobo heeft besloten dat de competities helaas niet meer in 2020 hervat zullen worden. Hopelijk laat de situatie het wel toe om in de komende weken de trainingen te hervatten, eventueel in aangepaste vorm. Het coronateam is in overleg met de gemeente en de Veiligheidsregio om te onderzoeken wat er mogelijk is in De Meerwaarde, zodat we kunnen blijven sporten. Hier volgt zo spoedig mogelijk meer nieuws over.

Als bestuur roepen we leden ook op om met ideeën te komen hoe we het verenigingsgevoel vergroten in coronatijd. Mail ideeën naar voorzitter@sss-barneveld.nl

Lief & leed
Naast de financiële zaken is het belangrijk dat we ook als vereniging naar elkaar om blijven kijken. Normaal gesproken spreken we elkaar in de wandelgangen van De Meerwaarde, op de velden of in CheerSSS. Wij blijven als bestuur graag op de hoogte van 'lief & leed'-gebeurtenissen.

Blijf gezond, blijf fit en let een beetje op elkaar.

Met sportieve groet,

Het bestuur van SSS

0
0
0
s2smodern

Gert Dekker na tien jaar voorzitterschap erelid SSS

Gert Dekker is vrijdagavond tijdens de algemene ledenvergadering van volleybalvereniging SSS benoemd tot erelid. De 62-jarige Barnevelder ontving de eervolle vermelding bij zijn afscheid als voorzitter van SSS.

De ledenvergadering van SSS vond geheel volgens de coronamaatregelen voor slechts 25 leden in De Meerwaarde plaats en was voor andere leden via een livestream te volgen. Aan het einde van de vergadering nam Dekker afscheid als voorzitter van de club en droeg hij de hamer over aan Gepko Hahn.

Op zijn beurt mocht Gert Dekker het erelidmaatschap in ontvangst nemen voor zijn verdiensten tijdens het tienjarig voorzitterschap. Dekker was één van de drijvende krachten achter de verhuizing van SSS naar Sportcentrum De Meerwaarde in 2011, waardoor de hele vereniging in één hal kwam te spelen. Het is pas de twaalfde keer in het zestigjarig bestaan van SSS dat deze eretitel wordt uitgedeeld.

,,Dekker is één zesde van de clubhistorie voorzitter geweest. Dat is niet niks’’, spreekt de nieuwe voorzitter Hahn lovend over Dekker. ,,Naast de verhuizing naar De Meerwaarde had hij nog een tweede belangrijk speerpunt: de vrijwilligers van de vereniging staan altijd bovenaan. Daar draait het om en Dekker heeft zich dan ook ingezet om meer vrijwilligers betrokken te maken bij de club. Verder zorgde Dekker ervoor dat SSS als een hele stabiele club van vrijwilligers bleef opereren.’’

Dekker volgde tien jaar geleden Guus Veldhuizen op als voorzitter van SSS en neemt het erelidmaatschap met genoegen in ontvangst. ,,Ik kijk met heel veel plezier terug naar de afgelopen tien jaar. De rol van voorzitter vond ik helemaal niet moeilijk, omdat ik altijd een heel goed bestuur om mij heen had én omdat er ook andere supervrijwilligers zijn waar ik al die jaren op kon vertrouwen.’’

P1020124.JPG

0
0
0
s2smodern

Meld je aan voor de ALV (9 oktober 2020)

De algemene ledenvergadering op vrijdag 9 oktober (19.30 uur) gaat door, maar in aangepaste vorm. SSS mag slechts dertig personen in De Meerwaarde (in de A-hal) uitnodigen. Als meer mensen de ALV willen bijwonen, zal er een livestream opgezet worden. 

Vul dit aanmeldformulier in voor vrijdag 9 oktober 10.00 uur om je aan te melden voor de ALV in de sporthal of online. Je mag alleen naar De Meerwaarde komen als je hier persoonlijk bericht over krijgt. Anders zal je vrijdag een link ontvangen om de ALV via een stream te volgen.

ALV Update

0
0
0
s2smodern

Uitnodiging ALV - vrijdag 9 oktober (start 19.30 uur)

Op vrijdag 9 oktober 2020 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering SSS. Maak gebruik van je mogelijkheid tot inspraak als lid van deze fantastische vereniging en kom naar De Meerwaarde. De vergadering start om 19.30 uur.

In verband met de huidige coronasituatie zal de vergadering in de A-hal van De Meerwaarde worden gehouden, zodat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden en we ons aan de coronamaatregelen kunnen houden.

Bij de komende ALV zullen meerdere bestuurswisselingen plaatsvinden. Zie hieronder welke bestuursleden aftreden en welke opvolgers door het bestuur worden voorgedragen.

ALV uitnodiging 2020

0
0
0
s2smodern

Contact

Algemene zaken:
Paul Boshuis
E-mail: algemeen@sss-barneveld.nl
Telefoon: 06-52323862

Jeugd TC:

A,B en C (vanaf 12 jaar)
Bram Wildekamp 
E-mail: jeugdtc@sss-barneveld.nl

CMV (6 t/m 12 jaar)
Simone van Essen-Nab (6 t/m 12 jaar)
E-mail: cmv@sss-barneveld.nl

Dames TC:
Arjan Roelofs
E-mail: damestc@sss-barneveld.nl

Heren TC:
Adriaan Kuiper
E-mail: herentc@sss-barneveld.nl

Secretariaat Volleybalvereniging SSS:
Schoutenstraat 72G
3771 CK Barneveld
Telefoon: 06-22667983
Email : secretariaat@sss-barneveld.nl

Inloggen (mobiel)