Laatste nieuws

Start competitie: geen publiek, wel SSS TV en ...
Corona nieuws
De competitie gaat van start voor het seizoen 2020/2021. Hartstikke mooi dat er weer gespeeld kan worden om de overwinning. Iedere vereniging heeft ...
Lees meer
Wijzigingen wedstrijden
Wedstrijdsecretariaat
Wim Wijnveen stopt na meer dan 30 jaar (!) als wedstrijdsecretaris bij SSS. Vanaf het seizoen 2020/2021 wordt Wim opgevolgd door Bert ...
Lees meer
OefenwedSSStrijden: programma & protocol
Corona
De komende weken spelen alle teams van SSS oefenwedstrijden in aanloop naar de start van de competitie. Helaas is een SSStartdag dit seizoen niet ...
Lees meer
Beach clinic groot succes!
Jeugdbestuur
Dinsdag 25 augustus waren de kersverse Nederlands kampioenen Beachvolleybal Jasper Bouter en Ruben Penninga van Beachvolley bij SSS voor een ...
Lees meer
Protocol: CheerSSS (kantine, tribune en ...
Corona protocollen
In onderstaand protocol wordt uitgelegd wat de maatregelen zijn om gebruik te kunnen maken van CheerSSS, wat er van je verwacht wordt met bardiensten ...
Lees meer
Starten met trainen & coronamaatregelen
Corona
We mogen (bijna) weer volleyballen in De Meerwaarde. Wat ontzettend fijn dat we binnenkort weer mogen trainen, wedstrijden spelen en in de kantine ...
Lees meer

Uitnodiging ALV - vrijdag 9 oktober (start 19.30 uur)

Op vrijdag 9 oktober 2020 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering SSS. Maak gebruik van je mogelijkheid tot inspraak als lid van deze fantastische vereniging en kom naar De Meerwaarde. De vergadering start om 19.30 uur.

In verband met de huidige coronasituatie zal de vergadering in de A-hal van De Meerwaarde worden gehouden, zodat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden en we ons aan de coronamaatregelen kunnen houden.

Bij de komende ALV zullen meerdere bestuurswisselingen plaatsvinden. Zie hieronder welke bestuursleden aftreden en welke opvolgers door het bestuur worden voorgedragen.

ALV uitnodiging 2020

0
0
0
s2smodern

Bestuurswisselingen en vacature Dames TC

Het verenigingsbestuur gaat tijdens het seizoen 2020-2021 een andere samenstelling krijgen. Gert Dekker (voorzitter), Bert Glismeijer (jeugd tc) en Henkjan Ebbers (dames tc) nemen afscheid. Voor de eerste twee personen zijn al kandidaat-opvolgers gevonden in de persoon van Gepko Hahn en Bram Wildekamp. De positie voor dames TC is nog vacant.

Het zevenkoppige bestuur van SSS kent een gezonde en stabiele samenstelling. Dat drie ervaren bestuursleden tegelijkertijd aftreden, valt toevallig samen. De drie mannen - alledrie spelend in Heren 7 - hebben al enige tijd geleden aangekondigd hun bestuursstokje over te willen dragen, waardoor al naar vervanging gezocht kon worden.

Gert Dekker bekleedt sinds 2010 de positie van voorzitter bij SSS. Hij volgde na het 50-jarige jubileumjaar Guus Veldhuizen op. In zijn decennium als achtste voorzitter van SSS verhuisde de club naar De Meerwaarde en groeide SSS als een financieel gezonde en stabiele club.
Gert had al enkele jaren geleden aangegeven dat het tijd werd een opvolger te zoeken, om de overdracht geleidelijk te kunnen laten verlopen (en niet tegelijk te laten verlopen met wisselingen bij het penningmeesterschap en het secretariaat). In deze situatie wordt Gepko Hahn tijdens de aankomende algemene ledenvergadering als kandidaat-voorzitter voorgedragen.
Sinds 2014 neemt de Heren 2-speler zitting in het bestuur als hoofd van de heren tc. Deze positie wordt met ingang van de bestuurswisseling overgenomen door Adriaan Kuiper, die nu ook al zitting heeft in de heren tc.

Bert Glismeijer was na Gert Dekker het langstzittende bestuurslid (zonder onderbreking); hij voert sinds 2012 met veel passie de technische commissie voor de jeugd aan. Deze veelzijdige tc-post vraagt om contact met jeugdleden, ouders, trainers en andere teambegeleiders. Hierdoor is de afgelopen jaren zowel bij jeugd- als CMV-teams alles in goede banen geleid.
De jeugd tc bestaat uit meerdere vrijwilligers, waarvan Bram Wildekamp sinds 2016 ook deel uit maakt en de afgelopen seizoenen al meer taken van Bert als voorzitter van de jeugd tc overnam. Bij de komende ALV wordt Bram ook voorgedragen om definitief de plaats van Bert over te nemen als bestuurslid. Daarnaast zitten Aron Vink en Simone van Essen-Nab in de jeugd tc.

Henkjan Ebbers is sinds begin 2015 verantwoordelijk voor de dameslijn bij SSS. Als voorzitter van de dames tc had hij de afgelopen jaren te maken met een enorme groei aan de dameskant, waardoor hij met maar liefst elf damesteams onder zijn hoede te maken heeft: van de tweede divisie tot en met de trimmers.
Helaas is er voor de positie van dames tc nog geen opvolging gevonden. Deze commissie kan door meerdere personen worden ingevuld; één iemand zal als hoofd van de dames tc ook plaatsnemen in het bestuur. Meer weten over deze vacature? Kijk op de site of neem contact op met iemand uit het bestuur.

Heb jij ook interesse in een bestuursfunctie? Of in een andere vrijwilligersfunctie binnen SSS? Stuur dan een mail naar vrijwilligers@sss-barneveld.nl.

0
0
0
s2smodern

Geurt Rozeboom koninklijk onderscheiden

Geurt Rozeboom heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen voor al het vrijwilligerswerk dat hij bij Barneveldse verenigingen verricht.

Bij SSS is Geurt al jaren actief bij het op- en afbouwen van het wedstrijdveld van H1 en is ook betrokken bij het ophalen van het oudpapier, nooit wordt er tevergeefs een beroep op hem gedaan.

Namens het bestuur feliciteren wij Geurt van harte met deze terechte onderscheiding.

 

0
0
0
s2smodern

Update van het bestuur (22 april)

Het zijn bijzondere en onzekere tijden. Voor de samenleving als geheel, voor onze leden en ook voor ons als club. In dit bericht hopen wij als bestuur enige duidelijkheid te verschaffen over de afloop van het seizoen 2019/2020.

Het bestuur hoopt natuurlijk in de eerste plaats dat onze leden, onze sponsoren en onze supporters deze tijd zo gezond mogelijk door weten te komen. Wij wensen iedereen beterschap die in een moeilijke tijd is gekomen door COVID-19. Of het nu gaat om gezondheidsklachten, verdriet om een naaste of economische negatieve gevolgen: sterkte!

Voor SSS ligt de focus nu eveneens op gezond blijven. Normaal gesproken zouden we in deze periode het huidige seizoen afronden: het afgelopen weekend zouden de laatste duels gespeeld zijn, zouden kampioenen gehuldigd worden en zouden we samen proosten op een prachtig jubileumjaar. Helaas zit dat er niet in. Het bestuur legt nu de focus op dit seizoen zo goed mogelijk afronden en voorbereidingen treffen voor het nieuwe seizoen.

Begroting
Bij het afronden van dit seizoen heeft SSS te maken met een begroting, waarin zowel vaste als variabele kosten staan. De vaste kosten zijn er altijd, ongeacht of er gesport wordt of niet. Voorbeelden zijn de zaalhuur bij De Meerwaarde, verzekeringen en de vrijwilligersvergoedingen.

Er zijn ook variabele kosten die mogelijk wegvallen doordat het seizoen voortijdig is gestopt en er ook niet meer getraind wordt. Dit zijn bijvoorbeeld water- en elektriciteitskosten of eventuele kosten vanuit de Nevobo. Het kan nog niet volledig berekend worden welk bedrag aan variabele kosten wegvalt; dat valt pas na de huidige crisis met zekerheid vast te stellen.

CheerSSS
- De kantine (CheerSSS) is normaal gesproken een belangrijke inkomstenbron van SSS is en dat dit stil is komen te liggen. Een gedeelte van de voorraad - waarvan in de komende periode de houdbaarheidsdatum overschreden zou worden - is naar de voedselbank gebracht.

Contributies
- Het bestuur heeft besloten om de laatste contributies van dit seizoen te innen op de manier zoals dit al gebeurde. Veel leden hebben de volledige contributie al in één of twee termijnen betaald; het gaat gaat in dit geval om contributies die leden per kwartaal of per maand betalen. We rekenen daarbij op jullie solidariteit.
Als de tijd daar is, zal het bestuur bekijken welke kosten er zijn weggevallen en of er een mogelijkheid is om dit te compenseren.

Trainersvergoeding
- Het bestuur heeft besloten om de trainersvergoedingen in de maanden april, mei en juni 2020 niet meer uit te betalen. Wij hopen op het begrip onder de trainers.

Trainingen
Sinds de afgekondigde overheidsmaatregelen op 15 maart zijn alle volleybalwedstrijden, trainingen en bijeenkomsten afgelast. De competitie is inmiddels gestopt en de deuren van Sportcentrum De Meerwaarde zijn gesloten.
Conform de overheidsmaatregelen zijn er in ieder geval tot en met 19 mei geen trainingen. Er zijn versoepelingen ontstaan voor minderjarigen, maar deze lijken vooralsnog over buiten sporten te gaan. We houden als bestuur de mogelijkheden in de gaten en berichten hierover zodra er meer duidelijkheid is. Vooralsnog blijven de deuren van De Meerwaarde gesloten.

Jubileumjaar
Op 10 april 2020 was het exact zestig jaar geleden dat SSS werd opgericht. De activiteitencommissie had dit seizoen voorbereid met tal van toffe activiteiten, waarvan een aantal al succesvol gevierd is. Er stonden ook nog activiteiten gepland, zoals de de pubquiz, een loterij, het verenigingsweekend en het SSSnerttoernooi XL. Helaas kunnen deze festiviteiten niet doorgaan in de huidige situatie. Dat is ontzettend balen. We willen als bestuur de activiteitencommissie bedanken voor het organiseren van de festiviteiten van het jubileumseizoen.

Het bestuur heeft besloten om vooralsnog geannuleerde activiteiten niet door te schuiven naar het volgende seizoen. Als de tijd daar is, wordt volgend seizoen rustig bekeken welke mooie activiteiten we buiten het volleyballen om weer met elkaar beleven.
Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken wanneer het mogelijk is om een SSStartdag op te zetten en de jubileumloterij door te schuiven, aangezien voor laatstgenoemde activiteit tal van mooie prijzen al ter beschikking waren gesteld vanuit de Barneveldse ondernemers.

Lief & leed
Naast de financiële zaken is het belangrijk dat we ook als vereniging naar elkaar om blijven kijken. Normaal gesproken spreken we elkaar in de wandelgangen van De Meerwaarde, op de velden of in CheerSSS. Wij blijven als bestuur graag op de hoogte van 'lief & leed'-gebeurtenissen.

Blijf gezond en let een beetje op elkaar.

Met sportieve groet,

Het bestuur van SSS

0
0
0
s2smodern

Van de voorzitter - 10 april 2020

Dit is de dag waarop 60 jaar geleden onze volleybalvereniging werd opgericht. Daar mogen we onszelf mee feliciteren!
In deze tijd voelt dat wat tegenstrijdig. We zitten allemaal in onzekerheid wat de komende dagen, weken en maanden zullen brengen. Hoe gaat het met de gezondheid van onszelf, het gezin, de familie ? Hoe gaat het met mijn werk , school of opleiding ? Is dat er nog wel en zo ja, hoe ziet dat er uit in een 1,5 meter economie ?

Gelukkig hebben we ons jubileumjaar al gedeeltelijk kunnen vieren en kunnen we terugkijken op een aantal leuke festiviteiten, o.a. ons mooie jubileumfeest ! Gezien de situatie zal het hier waarschijnlijk bij blijven en is het voor nu belangrijk dat we elkaar weer gezond mogen terug zien in een nieuw volleybalseizoen.

We zijn als bestuur en andere betrokkenen druk bezig om het lopende seizoen op een goede manier af te sluiten en ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen, zonder precies te weten hoe dat zal gaan lopen. Fijn om te horen dat veel teams onderling - veelal online - contact houden, zo houden we de onderlinge band in stand.

Namens de besturen van SSS en STB wil ik jullie alle goeds toewensen voor de komende tijd. Toost vanavond voor jezelf op die mooie 60 jaar die we achter de rug hebben , CheerSSS !

Sportieve groet,
Gert Dekker

0
0
0
s2smodern

Nevobo beëindigt alle geplande zaalvolleybal activiteiten

Update 22-03-2020

Op woensdag 18 april maakte de volleybalbond al bekend alle competities van Topdivisie en lager te beëindigen. Na uitvoerig contact met de Eredivisieverenigingen is nu ook besloten de allerhoogste divisie te stoppen. Ook de finale van het Volleybaldirect Open (NOJK) en de halve finales en finales van de regiobekers worden niet meer gespeeld.

Kijk voor meer informatie op onderstaande link:

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/03/22/nevobo-stopt-alle-competities-ook-eredivisie

Dit betekent dat ook alle reeds geplande CMV-/recreantentoernooien etc. die nu nog in de periode ná 6 april ingepland zijn ook uit het programma gehaald zullen worden.

Update 18-03-2020

De Nevobo maakt vandaag bekend dat alle competities van Topdivisie en lager per direct worden gestopt.

Voor de Eredivisie is een alternatief programma voor de kampioenspoule voorgesteld. Zodra meer duidelijkheid is over de indeling voor het seizoen 2020-2021 zal ook bekend gemaakt worden of de laatste rondes van de degradatiepoule eventueel nog uitgespeeld gaan worden.

Door het per direct stopzetten van de competities, worden er in het huidige seizoen geen teams kampioen. Er is momenteel nog geen besluit genomen over de competitie-indelingen voor het seizoen 2020-2021. De Nevobo vraagt haar leden om mee te denken om tot een zo eerlijk mogelijke indeling te komen.

Lees voor meer informatie:

Vanaf het moment dat er weer gesport kan worden in Nederland, zal de Nevobo trachten toernooien te organiseren om het zaalseizoen op een mooie manier af te sluiten.

Voor onze vereniging betekent dit dat het volleybalseizoen voorbij is en weten ook niet of het jubileumjaar hiermee is geëindigd. We moeten afwachten ... In Nederland en ook in de gemeente Barneveld zijn mensen besmet geraakt en we stellen alles in het werk om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.


Het bestuur wenst allen veel sterkte in deze barre tijden en vragen iedereen ook om waar nodig naar elkaar om te blijven zien.

0
0
0
s2smodern

Alle wedstrijden en trainingen t/m 6 april afgelast!

In het verlengde van de overheidsmaatregelen die op zondag 15 maart zijn afgekondigd verlengt de Nevobo de afgelasting van ALLE volleybalwedstrijden, trainingen en bijeenkomsten tot en met in ieder geval maandag 6 april. Het bestuur van SSS volgt uiteraard dit advies.

Volleybalverenigingen dienen daarnaast, net als alle andere sportverenigingen en onder meer ook scholen en kinderopvangcentra, hun deuren in deze periode te sluiten.

Vervolg competitie
De Nevobo beraadt zich de komende week over het al dan niet vervolgen van de diverse competities en toernooien.

RIVM heeft het volgende advies uitgebracht:
Bekijk de actuele informatie op de website van het RIVM.

Vragen?
Het RIVM heeft een Q&A opgesteld waarmee de meeste vragen rondom het coronavirus worden beantwoord. Echter kan het zo zijn dat je een volleybalspecifieke vraag hebt die met bovenstaande informatie niet wordt beantwoord. Neem in dat geval contact met ons op via: service@nevobo.nl 

0
0
0
s2smodern

Contact

Algemene zaken:
Paul Boshuis
E-mail: algemeen@sss-barneveld.nl
Telefoon: 06-52323862

Jeugd TC:
Bert Glismeijer
E-mail: jeugdtc@sss-barneveld.nl

Dames TC:
Henk-Jan Ebbers
E-mail: damestc@sss-barneveld.nl
T
elefoon: 06-12079483

Heren TC:
Gepko Hahn
E-mail: herentc@sss-barneveld.nl

Secretariaat Volleybalvereniging SSS:
Schoutenstraat 72G
3771 CK Barneveld
Telefoon: 06-22667983
Email : secretariaat@sss-barneveld.nl

Inloggen (mobiel)