Laatste nieuws

Kleurplaatwedstrijd MiniSSS
Activiteiten commissie
Beste CMV-ers van SSS, doen jullie mee met een leuke SSS-kleurwedstrijd?! Er is een speciaal gemaakte SSS-tekening en er zijn gave prijzen te ...
Lees meer
Agenda: 6 februari online pubquiz
Activiteiten commissie
Op zaterdag 6 februari 2021 wordt er een online pubquiz georganiseerd vanuit de activiteitencommissie van SSS voor de SSSenioren. Via dit formulier ...
Lees meer
Livestream met geluid via YouTube
Heren 1
Helaas zijn er wederom problemen met het geluid via de website van de Nevobo... Via YouTube hebben we echter wel geluid en commentaar!!! Klik hier ...
Lees meer
Afscheid nemen van Olaf
Hoofdcategorie
Woensdag 6 januari overleed Olaf Ratterman op 45-jarige leeftijd. Dinsdag 12 januari is er gelegenheid om afscheid van hem te nemen in zijn geliefde ...
Lees meer
Olaf Ratterman (45 jaar) overleden
Hoofdcategorie
Met grote verslagenheid heeft SSS kennis genomen dat Olaf Ratterman vandaag (woensdag 6 januari) onverwachts is overleden. Olaf is 45 jaar ...
Lees meer
Bielderman Koetsier/SSS H1 hervat Eredivisie op 9 ...
Heren 1
Bielderman Koetsier/SSS Heren 1 is onder strikte voorwaarden sinds 21 december weer aan het trainen. De Barneveldse hoofdmacht bereidt zich voor op ...
Lees meer

Financieel bericht van het bestuur (3 februari)

Helaas blijft de lockdown voortduren en er is helaas ook nog geen perspectief wanneer we weer kunnen volleyballen in De Meerwaarde. Daarom heeft het bestuur besloten om de leden - voor zover dat mogelijk is - duidelijkheid te geven over de financiële afhandeling van het seizoen 2020/2021 en welke compensatie het aan de leden wil geven. 

Het bestuur hoopt natuurlijk in de eerste plaats dat onze leden, onze sponsoren en onze supporters deze tijd zo gezond mogelijk door weten te komen. Wij wensen iedereen beterschap die in een moeilijke tijd is gekomen door COVID-19 en hopen dat we elkaar als verenigingen kunnen blijven steunen.

We hopen ook dat we elkaar dit seizoen nog mogen treffen in De Meerwaarde. Dat we op z’n minst weer kunnen trainen, misschien zelfs een drankje mogen doen in CheerSSS of zelfs een toernooi op de club kunnen organiseren. Dat is nu nog toekomstmuziek. Gelukkig kunnen we nog wel naar Bielderman Koetsier/SSS Heren 1 kijken via SSS TV.

Compensatie contributie 2021/2022
Ondertussen blijft de begroting draaien. Het bestuur van SSS heeft besloten om hier duidelijkheid in te scheppen met twee besluiten die voor alle leden gelden:
1) alle contributies over het seizoen 2020/2021 blijft SSS innen;
2) alle leden krijgen korting op hun contributie voor het seizoen 2021/2022.
Hieronder wordt uitgelegd waarom dit besloten is.

Ten eerste maakt SSS nog steeds uitgaven die betaald moeten worden, zoals kosten voor de Nevobo, de zaalhuur en andere vaste lasten. Voor een deel van deze uitgaven zal SSS mogelijk een restitutie ontvangen, maar dat is op dit moment nog onzeker. 

Dat is ook het tweede punt; er is momenteel geen perspectief over wanneer de lockdown stopt en we weer kunnen volleyballen. Pas aan het einde van het seizoen kunnen we met bijvoorbeeld De Meerwaarde om de tafel gaan over de gebruikte en ongebruikte uren van het zaalhuurcontract en weten we pas wat we qua teruggave van de Nevobo kunnen verwachten over het gehele seizoen.
Het bestuur heeft wel besloten om tot nader bericht geen trainersgelden uit te betalen. Dit is gecommuniceerd met de trainers en hier is begripvol op gereageerd. Meerdere trainers hadden zelf al aangegeven van hun vergoeding af te zien.

Ten derde vormen de contributies de grootste inkomstenbron voor SSS. De tweede inkomstenpost is de kantine CheerSSS, maar de kantine is sinds de sluiting in maart slechts vier weken open geweest (in de maand september), zij het in beperkte vorm.

Het vierde en laatste punt is dat het enorme administratieve klus zou zijn om aan nu contributies te stoppen, aangezien het per lid verschilt in hoeveel termijnen de contributie betaald wordt (of zelfs al volledig betaald is). De ledenadministratie en het penningmeesterschap worden professioneel bijgehouden, maar het blijft vrijwilligerswerk.

De enige manier waarop we duidelijkheid kunnen geven is om nu de contributies te blijven innen en over het seizoen 2021/2022 alle contributies te verlagen. Wat de hoogte van die korting wordt, kan pas aan het einde van het seizoen berekend worden als de balans opgemaakt kan worden. 

Mocht u een vraag of opmerking hebben over het innen van de contributies, neem dan vooral contact op met de penningmeester (Sandra Otse): penningmeester@sss-barneveld.nl 

Wilt u meer weten over de specificatie van de begroting, klik dan hier.

0
0
0
s2smodern

Bericht van het bestuur (7 november)

Het seizoen 2020/2021 zou in volle gang moeten zijn, maar in plaats daarvan ligt de competitie stil, kunnen de seniorenteams niet trainen en is de samenleving in de afgelopen weken verder op slot gegaan. In dit bericht hoopt het bestuur enige duidelijkheid te verschaffen over waar wij als SSS staan in deze situatie.

Het bestuur hoopt natuurlijk in de eerste plaats dat onze leden, onze sponsoren en onze supporters deze tijd zo gezond mogelijk door weten te komen. Wij wensen iedereen beterschap die in een moeilijke tijd is gekomen door COVID-19 en hopen dat we elkaar als verenigingen kunnen blijven steunen.

De genomen maatregelen van de afgelopen weken om het coronavirus terug te dringen hebben echter ook impact op SSS, waar zowel het coronateam (wat betreft het trainingsaanbod) als het bestuur (onder andere wat betreft financiën en verbondenheid) zich over gebogen hebben. In onderstaand bericht wil het bestuur vooral toelichting geven op de financiële situatie van de vereniging en wat dit voor de leden betekent. 

Financiën
Seizoen 2019/2020
Tijdens de algemene ledenvergadering (op 9 oktober) heeft het bestuur een toelichting gegeven op de positieve cijfers (lees hier het financiële verslag). Aan de ontvangstenkant hebben we onder andere een deel aan inkomsten van de kantine moeten missen, maar hebben we gelukkig alle contributies kunnen en mogen innen. Daarnaast zorgde de Hoofd SponsorSSS-actie voor een mooie extra bijdrage aan de vereniging.

Aan de uitgavenkant zitten vaste kosten - zoals vrijwilligersvergoedingen en verzekeringen - die uiteraard betaald zijn. Het bestuur zette de trainersvergoedingen in de laatste maanden van het seizoen stop en zag een groot deel van de voorziening voor het jubileumjaar terugvloeien in de kas.

Wat betreft de zaalhuur - de grootste kostenpost - heeft SSS gelukkig een goede band met De Meerwaarde. Op de begroting is terug te zien dat de zaalhuur van vorig seizoen lager uitvalt. Dankzij een zeer coulante opstelling van De Meerwaarde hebben we niet alles hoeven betalen, maar hier is nog geen sluitende afspraak over gemaakt; ook omdat die gesprekken voor dit seizoen relevant zijn en we uiteindelijk allemaal afhankelijk zijn van welke maatregelen de Rijksoverheid afkondigt. 

Seizoen 2020/2021
De penningmeester heeft een nette begroting opgesteld voor het nieuwe seizoen, waarbij natuurlijk opgemerkt moet worden dat het ook deels koffiedik kijken is vanwege de huidige situatie. De kantine zal slechts beperkt tot helemaal niet open zijn, waardoor we een groot deel van die omzet zullen missen. Inkomsten vanuit sponsoren is wat verhoogd aangezien er nieuwe sponsoren bijgekomen zijn. De extra ontvangsten van de Hoofd SponsorSSS-actie zijn niet opnieuw opgenomen.

Kosten
- Nevobo: SSS betaalt voor alle leden en teams ook contributie aan de Nevobo om mee te kunnen doen aan de competities. Dit bedraagt bijna een kwart van de uitgaven op de begroting van SSS. De Nevobo heeft vooralsnog besloten om de geïnde bedragen over het seizoen 2019/2020 niet te restitueren (omdat ongeveer tachtig procent van het seizoen was afgewerkt).
Voor het lopende seizoen is inmiddels gecommuniceerd dat in 2020 geen competitie meer gespeeld zal worden (lees hier). Het is uiteraard niet bekend hoelang deze situatie zal duren. Voorlopig int de Nevobo team- en inschrijfgelden als ook contributies; waarop SSS deze ook betaalt aan de bond.

- Zaalhuur: zoals hierboven beschreven is de zaalhuur de grootste kostenpost en lopen er gesprekken met De Meerwaarde over hoe we met de kosten omgaan. Gelukkig kan de jeugd wel gebruikmaken van de zaal.

- Trainersgelden: de huidige situatie is dat er per 14 oktober geen wedstrijden meer gespeeld worden en seniorenteams niet meer getraind worden. Het bestuur heeft besloten om tot nader bericht trainersgelden uit te betalen.

Ontvangsten
- CheerSSS: de kantine is sinds de sluiting in maart slechts vier weken open geweest (in de maand september), zij het in beperkte vorm. De positieve begrotingscijfers van het afgelopen seizoen zullen deels nodig zijn om het gebrek aan inkomsten vanuit CheerSSS op te vangen.

- Contributies: het verschilt per lid of zij de contributies in één, twee, vier of maandelijkse termijn(en) betalen. Hierdoor heeft het ene lid al de volledige contributie voor het seizoen betaald en een ander bijvoorbeeld slechts een kwart. Gezien de onzekerheid over de duur van de huidige maatregelen - en het verschil in aanbod voor senioren en jeugd - kunnen we als bestuur op dit moment niet zeggen hoe we leden zouden kunnen compenseren. 

Het bestuur besluit daarom - tot nader bericht - de contributies te innen om de begroting zoveel als mogelijk sluitend te houden. Mocht u een vraag of opmerking hebben over het innen van de contributies, neem dan vooral contact op met de penningmeester (Sandra Otse): penningmeester@sss-barneveld.nl 

- Sponsoren: wij zijn als vereniging ontzettend blij dat we zulke fantastische SSSponsoren hebben, die ons ook in deze tijd blijven ondersteunen. 

Compensatie voor leden
Als de tijd daar is, zal het bestuur bekijken welke kosten er zijn weggevallen en of er een mogelijkheid is om dit te compenseren.

We hebben bij de algemene ledenvergadering al wel gecommuniceerd dat we de contributieverhoging vanuit de Nevobo dit seizoen niet zullen doorverrekenen naar de leden. De Nevobo verhoogt in de seizoenen 2020/2021 en 2021/2022 de lidmaatschapsgelden met 2,50 euro. Aangezien SSS er als vereniging goed voor staat en het bestuur ontzettend blij is met de loyaliteit van onze leden de afgelopen maanden, neemt de vereniging voor het seizoen 2020/2021 deze bondsverhoging voor haar rekening. Er zal dus geen contributieverhoging zijn.

Wat kan dit seizoen nog?
We zijn als SSS een sterke en hechte vereniging. Dat zien we ook in deze tijd terug. De jeugdteams kunnen nog trainen en diverse leden hebben aangeboden te helpen bij deze trainingen. Daarnaast is de nieuwe activiteitencommissie ook druk in de weer om (online) activiteiten te organiseren, zodat we elkaar als leden toch kunnen ontmoeten. 

De Nevobo heeft besloten dat de competities helaas niet meer in 2020 hervat zullen worden. Hopelijk laat de situatie het wel toe om in de komende weken de trainingen te hervatten, eventueel in aangepaste vorm. Het coronateam is in overleg met de gemeente en de Veiligheidsregio om te onderzoeken wat er mogelijk is in De Meerwaarde, zodat we kunnen blijven sporten. Hier volgt zo spoedig mogelijk meer nieuws over.

Als bestuur roepen we leden ook op om met ideeën te komen hoe we het verenigingsgevoel vergroten in coronatijd. Mail ideeën naar voorzitter@sss-barneveld.nl

Lief & leed
Naast de financiële zaken is het belangrijk dat we ook als vereniging naar elkaar om blijven kijken. Normaal gesproken spreken we elkaar in de wandelgangen van De Meerwaarde, op de velden of in CheerSSS. Wij blijven als bestuur graag op de hoogte van 'lief & leed'-gebeurtenissen.

Blijf gezond, blijf fit en let een beetje op elkaar.

Met sportieve groet,

Het bestuur van SSS

0
0
0
s2smodern

Gert Dekker na tien jaar voorzitterschap erelid SSS

Gert Dekker is vrijdagavond tijdens de algemene ledenvergadering van volleybalvereniging SSS benoemd tot erelid. De 62-jarige Barnevelder ontving de eervolle vermelding bij zijn afscheid als voorzitter van SSS.

De ledenvergadering van SSS vond geheel volgens de coronamaatregelen voor slechts 25 leden in De Meerwaarde plaats en was voor andere leden via een livestream te volgen. Aan het einde van de vergadering nam Dekker afscheid als voorzitter van de club en droeg hij de hamer over aan Gepko Hahn.

Op zijn beurt mocht Gert Dekker het erelidmaatschap in ontvangst nemen voor zijn verdiensten tijdens het tienjarig voorzitterschap. Dekker was één van de drijvende krachten achter de verhuizing van SSS naar Sportcentrum De Meerwaarde in 2011, waardoor de hele vereniging in één hal kwam te spelen. Het is pas de twaalfde keer in het zestigjarig bestaan van SSS dat deze eretitel wordt uitgedeeld.

,,Dekker is één zesde van de clubhistorie voorzitter geweest. Dat is niet niks’’, spreekt de nieuwe voorzitter Hahn lovend over Dekker. ,,Naast de verhuizing naar De Meerwaarde had hij nog een tweede belangrijk speerpunt: de vrijwilligers van de vereniging staan altijd bovenaan. Daar draait het om en Dekker heeft zich dan ook ingezet om meer vrijwilligers betrokken te maken bij de club. Verder zorgde Dekker ervoor dat SSS als een hele stabiele club van vrijwilligers bleef opereren.’’

Dekker volgde tien jaar geleden Guus Veldhuizen op als voorzitter van SSS en neemt het erelidmaatschap met genoegen in ontvangst. ,,Ik kijk met heel veel plezier terug naar de afgelopen tien jaar. De rol van voorzitter vond ik helemaal niet moeilijk, omdat ik altijd een heel goed bestuur om mij heen had én omdat er ook andere supervrijwilligers zijn waar ik al die jaren op kon vertrouwen.’’

P1020124.JPG

0
0
0
s2smodern

Meld je aan voor de ALV (9 oktober 2020)

De algemene ledenvergadering op vrijdag 9 oktober (19.30 uur) gaat door, maar in aangepaste vorm. SSS mag slechts dertig personen in De Meerwaarde (in de A-hal) uitnodigen. Als meer mensen de ALV willen bijwonen, zal er een livestream opgezet worden. 

Vul dit aanmeldformulier in voor vrijdag 9 oktober 10.00 uur om je aan te melden voor de ALV in de sporthal of online. Je mag alleen naar De Meerwaarde komen als je hier persoonlijk bericht over krijgt. Anders zal je vrijdag een link ontvangen om de ALV via een stream te volgen.

ALV Update

0
0
0
s2smodern

Uitnodiging ALV - vrijdag 9 oktober (start 19.30 uur)

Op vrijdag 9 oktober 2020 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering SSS. Maak gebruik van je mogelijkheid tot inspraak als lid van deze fantastische vereniging en kom naar De Meerwaarde. De vergadering start om 19.30 uur.

In verband met de huidige coronasituatie zal de vergadering in de A-hal van De Meerwaarde worden gehouden, zodat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden en we ons aan de coronamaatregelen kunnen houden.

Bij de komende ALV zullen meerdere bestuurswisselingen plaatsvinden. Zie hieronder welke bestuursleden aftreden en welke opvolgers door het bestuur worden voorgedragen.

ALV uitnodiging 2020

0
0
0
s2smodern

Bestuurswisselingen en vacature Dames TC

Het verenigingsbestuur gaat tijdens het seizoen 2020-2021 een andere samenstelling krijgen. Gert Dekker (voorzitter), Bert Glismeijer (jeugd tc) en Henkjan Ebbers (dames tc) nemen afscheid. Voor de eerste twee personen zijn al kandidaat-opvolgers gevonden in de persoon van Gepko Hahn en Bram Wildekamp. De positie voor dames TC is nog vacant.

Het zevenkoppige bestuur van SSS kent een gezonde en stabiele samenstelling. Dat drie ervaren bestuursleden tegelijkertijd aftreden, valt toevallig samen. De drie mannen - alledrie spelend in Heren 7 - hebben al enige tijd geleden aangekondigd hun bestuursstokje over te willen dragen, waardoor al naar vervanging gezocht kon worden.

Gert Dekker bekleedt sinds 2010 de positie van voorzitter bij SSS. Hij volgde na het 50-jarige jubileumjaar Guus Veldhuizen op. In zijn decennium als achtste voorzitter van SSS verhuisde de club naar De Meerwaarde en groeide SSS als een financieel gezonde en stabiele club.
Gert had al enkele jaren geleden aangegeven dat het tijd werd een opvolger te zoeken, om de overdracht geleidelijk te kunnen laten verlopen (en niet tegelijk te laten verlopen met wisselingen bij het penningmeesterschap en het secretariaat). In deze situatie wordt Gepko Hahn tijdens de aankomende algemene ledenvergadering als kandidaat-voorzitter voorgedragen.
Sinds 2014 neemt de Heren 2-speler zitting in het bestuur als hoofd van de heren tc. Deze positie wordt met ingang van de bestuurswisseling overgenomen door Adriaan Kuiper, die nu ook al zitting heeft in de heren tc.

Bert Glismeijer was na Gert Dekker het langstzittende bestuurslid (zonder onderbreking); hij voert sinds 2012 met veel passie de technische commissie voor de jeugd aan. Deze veelzijdige tc-post vraagt om contact met jeugdleden, ouders, trainers en andere teambegeleiders. Hierdoor is de afgelopen jaren zowel bij jeugd- als CMV-teams alles in goede banen geleid.
De jeugd tc bestaat uit meerdere vrijwilligers, waarvan Bram Wildekamp sinds 2016 ook deel uit maakt en de afgelopen seizoenen al meer taken van Bert als voorzitter van de jeugd tc overnam. Bij de komende ALV wordt Bram ook voorgedragen om definitief de plaats van Bert over te nemen als bestuurslid. Daarnaast zitten Aron Vink en Simone van Essen-Nab in de jeugd tc.

Henkjan Ebbers is sinds begin 2015 verantwoordelijk voor de dameslijn bij SSS. Als voorzitter van de dames tc had hij de afgelopen jaren te maken met een enorme groei aan de dameskant, waardoor hij met maar liefst elf damesteams onder zijn hoede te maken heeft: van de tweede divisie tot en met de trimmers.
Helaas is er voor de positie van dames tc nog geen opvolging gevonden. Deze commissie kan door meerdere personen worden ingevuld; één iemand zal als hoofd van de dames tc ook plaatsnemen in het bestuur. Meer weten over deze vacature? Kijk op de site of neem contact op met iemand uit het bestuur.

Heb jij ook interesse in een bestuursfunctie? Of in een andere vrijwilligersfunctie binnen SSS? Stuur dan een mail naar vrijwilligers@sss-barneveld.nl.

0
0
0
s2smodern

Geurt Rozeboom koninklijk onderscheiden

Geurt Rozeboom heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen voor al het vrijwilligerswerk dat hij bij Barneveldse verenigingen verricht.

Bij SSS is Geurt al jaren actief bij het op- en afbouwen van het wedstrijdveld van H1 en is ook betrokken bij het ophalen van het oudpapier, nooit wordt er tevergeefs een beroep op hem gedaan.

Namens het bestuur feliciteren wij Geurt van harte met deze terechte onderscheiding.

 

0
0
0
s2smodern

Contact

Algemene zaken:
Paul Boshuis
E-mail: algemeen@sss-barneveld.nl
Telefoon: 06-52323862

Jeugd TC:
Bram Wildekamp
E-mail: jeugdtc@sss-barneveld.nl

Dames TC:
Arjan Roelofs
E-mail: damestc@sss-barneveld.nl

Heren TC:
Adriaan Kuiper
E-mail: herentc@sss-barneveld.nl

Secretariaat Volleybalvereniging SSS:
Schoutenstraat 72G
3771 CK Barneveld
Telefoon: 06-22667983
Email : secretariaat@sss-barneveld.nl

Inloggen (mobiel)