Protocol volleyballen in de buitenlucht

Sporten in de buitenlucht mag van de overheid. SSS hervat niet de trainingen, maar wil buiten volleyballen wel mogelijk maken voor haar leden. Om dat op een veilige en verantwoorde manier te doen is vanaf 1 juni onderstaand corona-protocol van kracht. Dit protocol is gebaseerd op het protocol van de Nevobo en kan geüpdatet worden: 

Voorzorgsmaatregelen:

 • Voor het volleyballen gelden de maatregelen van het RIVM. Blijf thuis, als: 
  • ...je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • ...iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
  • ...een familielid in de afgelopen twee weken positief getest is op corona.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

Trainingsdagen en trainingstijden:

 • We stemmen de trainingsdagen af met andere sportverenigingen (o.a. ODIK en DWK) op het complex; maar gebruiken het complex op dezelfde avond als ODIK. Houd rekening met anderen bij aankomst en vertrek.
 • We nemen als SSS maximaal 6 velden op het gras en 2 velden op het zand in gebruik.
 • De trainingsdagen, trainingstijden en trainingsindeling zijn te vinden in: gebruik sportcomplex.

Gebruik sportcomplex:

 • De kantine en kleedkamers zijn dicht. Spelers kleden zich thuis om en douchen thuis. 
 • Zorg ervoor dat je thuis naar het toilet bent geweest. Voor (jonge) kinderen is er een toilet open, maar we zijn zo terughoudend mogelijk in het gebruik hiervan.  
 • Op het sportpark zijn veilige looproutes gemarkeerd om onderling contact zo beperkt mogelijk te houden. 
 • Ouders/verzorgers komen niet op het sportpark, tenzij dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld i.v.m. ondersteuning van een kind) én hier met SSS afspraken over zijn gemaakt.

 

Halen en brengen:

 • Kom maximaal vijf minuten voor de training naar het sportpark. 
 • Kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend. 
 • Ouders die met de auto komen zetten kinderen af bij de Kiss & Ride-plek bij de ingang naar het sportpark. 
 • Kinderen lopen zelf naar het veld toe, waar ze worden opgevangen door de begeleiding.
 • Na de training verlaat je direct het sportpark. 
 • Kinderen lopen na afloop van de training onder begeleiding van de trainer naar de parkeerplaats, waar ouders ze weer kunnen ophalen. Ouders blijven daarbij in de auto zitten, zodat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar houdt. 
 • De ingang bevindt rechts van de Oosterboshal (zie kaart). Aan de rechterkant liggen zowel het gras- als beachvolleybalveld waar leden zelf velden kunnen opzetten.

Hygiënemaatregelen:

 • Alle leden gebruiken desinfecterende handgel voor- en na de training. ODIK stelt hiervoor pompjes met handgel ter beschikking.
  Neem eventueel zelf ook - voor de zekerheid - desinfecterende handgel mee.
 • Gebruik van gezamenlijke bidons is niet toegestaan. Leden mogen wel hun eigen bidon meenemen. 
 • Leden zorgen zelf voor de netten en de ballen - met uitzondering van het jeugdtoernooi (donderdag 11 juni) en de spelmiddag voor CMV (vrijdag 19 juni).
  Een minimum aantal mensen het veld is verantwoordelijk voor het opbouwen en afbreken van het veld (en ontsmet vooraf nogmaals zijn/haar handen). Raak het net en de palen verder niet aan.
  Desinfecteer in ieder geval voor en na de training de bal(len); bij voorkeur gebeurt dit ook enkele malen tijdens de training. 

Volleyballen:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jeugdspelers (13 tot en met 18 jaar) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het sporten in de buitenlucht; maar wel in alle andere situaties. De aankomst en het vertrek gaat dus in onderlinge afstand.
 • Onderlinge wedstrijden zijn toegestaan voor iedereen tot en met 18 jaar. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar; beperk wel het fysieke contact (geen handen schudden en geen onderlinge high fives).
 • Kinderen en jeugdspelers mogen alleen op het sportcomplex trainen onder begeleiding en houden altijd 1,5 meter afstand tot seniorenleden en begeleiding.

 • Senioren houden te allen tijden 1,5 meter afstand van elkaar en vermijden fysiek contact met andere volleyballers en andermans spullen. 
 • Op een volleybalveld van 18x9 meter zijn maximaal 6 seniorenleden per veld (maximaal 3 sporters per helft), zodat seniorenleden 1,5 meter afstand kunnen houden in het veld. Er is maximaal één trainer per veld.
 • Onderlinge wedstrijden tussen seniorenleden zijn niet toegestaan als de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden, bijv. met aanvallen en blokkeren. Bekijk hier tips voor oefenvormen. 

Toezichthouder:
Op elke trainingsavond is er een toezichthouder aanwezig. Deze…:

 • Zorgt voor een juiste toepassing van het coronaprotocol voor, tijdens en na de trainingen. 
 • Houdt het overzicht over een gedeelte van of de gehele trainingsavond en waarborgt de veiligheid van alle betrokkenen. 
 • Kan besluiten om een training te staken indien leden zich niet aan de maatregelen uit dit protocol houden. 
 • Is eindverantwoordelijk en neemt beslissingen bij twijfel of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont. De toezichthouder kan in dat geval de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.
 • De toezichthouder kan altijd contact opnemen met bestuursleden om te overleggen, indien nodig. Eerste contactpersoon: Gepko Hahn (06-41377937).

Overige informatie:
Bovenstaand protocol is opgesteld naar aanleiding van informatie vanuit het RIVM, NOC*NSF en de Nevobo. 
Lees hier op de site van de Nevobo meer informatie over de protocollen.

Inloggen (mobiel)