Update: SSS, volleybal en corona per 1 juli

Per 1 juli zijn de beperkingen voor sporten, zowel in de zaal als buiten, voor alle leeftijdsgroepen opgeheven. Maar waar moet je nog wel rekening mee houden? Hoe gaat SSS hiermee om? Wanneer mogen we De Meerwaarde weer in? Lees een update in dit bericht.

De versoepeling is goed nieuws voor sportend Nederland. Per 1 juli krijgen we de kans om zonder fysieke beperkingen in het veld te genieten van volleybal, zowel in de zaal als buiten. De 1,5 meter afstandsregel blijft van kracht, maar voor de sportsector is tijdens het sporten een uitzondering gemaakt om in de sport- en spelsituaties waar het niet mogelijk is de 1,5 meter tijdelijk of zo kort mogelijk los te laten. Kortom, we mogen weer ‘gewoon’ spelen!

Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Hieronder wordt verder uitgelegd wat er allemaal mogelijk is qua volleybal en hoe we hier als SSS mee om zullen gaan, maar deze voorzorgsmaatregelen blijven vooropstaan:

 • Voor het volleyballen gelden de maatregelen van het RIVM. Blijf thuis, als: 
  • ...je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • ...iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
  • ...een familielid in de afgelopen twee weken positief getest is op corona.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

Wel of geen 1,5 meter?
Welke versoepelingen zijn er wat betreft het sporten?

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Wat betekent dit voor SSS?
Normaal gesproken zouden de trainingen inmiddels ook al stil liggen en zouden we ons in augustus weer opmaken voor het nieuwe seizoen. Dat is ook nu de planning voor SSS. We kunnen tot aan de schoolvakantie (vrijdag 17 juli) ook niet in Sportcentrum De Meerwaarde sporten, omdat de sporthal door de school in gebruik wordt genomen. Gedurende de zomervakantie blijven de deuren eveneens gesloten.

In augustus starten de trainingen weer; waarover jullie via jullie trainers en via de nieuwskanalen van SSS meer te horen zullen krijgen. Het bestuur is ondertussen in overleg met De Meerwaarde wat betreft de juiste hygiëne- en ventilatiemaatregelen. Daarnaast zullen we de sportaccomodatie én de kantine CheerSSS inrichten om vanaf augustus op de juiste manier gebruik van te kunnen maken.  

SSS moedigt iedereen uiteraard aan om - inachtneming de voorzorgsmaatregelen en hygiëneregels - weer te gaan volleyballen. Helaas is Sportpark Oosterbos - m.u.v. van het jeugdtoernooi - voorlopig eveneens gesloten. Gelukkig zijn er tal van grasvelden in de gemeente Barneveld om hiermee aan de slag te gaan; bijvoorbeeld op de Koewei of het grasveld bij de schaatsbaan.

Protocol 1 juli

Inloggen (mobiel)