Wel of geen publiek in De Meerwaarde?

Er zijn binnen SSS protocollen opgesteld rondom de coronamaatregelen. Gelukkig mag er ontzettend veel, maar helaas kan nog niet alles. Één punt willen we als coronateam verder toelichten in dit bericht: wanneer mag er wel of geen publiek in De Meerwaarde bij wedstrijden kijken?

Volgens de regels van de Rijksoverheid is publiek toegestaan, mits er sprake is van 1,5 meter afstand tot elkaar (huishoudens en iedereen tot 18 jaar uitgezonderd). Helaas laat de tribune (en de kantine) van SSS niet toe om iedereen toe te laten met 1,5 meter afstand. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden.

SSS-leden
Iedereen die lid is van SSS is welkom in De Meerwaarde, ongeacht of je net getraind/gespeeld hebt en nog even naar boven wilt of dat je een uitwedstrijd hebt gehad en andere clubgenoten wil aanmoedigen. In de eerste plaats is de vereniging er voor de leden; daarom willen we dat er voor hen in ieder geval plek is in CheerSSS en op de tribune.
Geef elkaar wel de ruimte. Mocht het erg druk worden, dan vragen we aan de leden om plaats te maken voor teams die net getraind of gespeeld hebben. 

Tegenstanders
Tegenstanders kunnen in principe niet blijven op de tribune of in de kantine. Daar hebben we te weinig plaats voor. We zouden het graag anders zien; maar het kan niet anders. Tegenstanders kunnen wel een consumptie afhalen, zodat ze voor of na de wedstrijd nog wel wat kunnen drinken voor hun rit huiswaarts. Bij mooi weer kan de consumptie buiten genuttigd worden.
Uitzondering: als je een wedstrijd speelt op een moment dat het niet druk is in de hal, kan aan het coronateam gevraagd worden of de tegenstander kan blijven. Hier willen we natuurlijk altijd over meedenken. Hierdoor kan het zijn dat tegenstanders soms alsnog welkom zijn. Een belangrijke opmerking is dat tegenstanders wel plaats dienen te maken voor SSS-leden mocht het te druk worden in de kantine of op de tribune.

Extern (SSS-)publiek
Zolang de 1,5 meter afstand een maatregel is, is extern publiek niet welkom in De Meerwaarde. Helaas. Hier geldt ook dat we te weinig plaats hebben voor deze geïnteresseerden. We willen in eerste instantie SSS-leden en (indien mogelijk) in de tweede plaats tegenstanders een plaats bieden. We zullen proberen via SSS TV weer (enkele) wedstrijden te streamen. Houd hiervoor de sociale mediakanalen van SSS in de gaten.
Uitzondering: ook in dit geval kan je als team vragen of het mogelijk is dat extern publiek toch welkom is bij een (oefen)wedstrijd. We zoeken als coronateam dit zelf ook uit en communiceren dit met de betreffende teams, als er bijvoorbeeld enkele plekken vrij zijn voor een team (zodat een paar ouders of andere geïnteresseerden kunnen kijken). Let wel, dit gebeurt alleen na toestemming van het coronateam.

Bij vragen of opmerkingen, mail naar coronateam@sss-barneveld.nl of spreek Gepko, Yvonne, Mirella of Paul.

Inloggen (mobiel)