Bericht van het bestuur: (financiële) afsluiting seizoen 2020/2021

Het seizoen 2020/2021 zit erop en dat willen we als bestuur (financieel) netjes afsluiten. Lees in dit bericht hoe we het huidige seizoen (financieel) afhandelen en hoe we na de vakantie fris en fit aan een nieuw volleybalseizoen zullen starten.

De afgelopen maanden hebben we gelukkig weer mogen volleyballen met elkaar. Hiervoor zijn wij als SSS ook ODIK hartstikke dankbaar. In de laatste weken kon dit zelfs weer in onze eigen De Meerwaarde. In principe is het seizoen 2020/2021 afgelopen en wordt er niet meer getraind. Mocht je team toch nog willen trainen, zoek dan contact met de betreffende TC:

  • Buiten: het sportveld bij ODIK is toegankelijk, maar de materialen hebben we als SSS weggehaald. Er liggen twee beachvolleybalnetten in De Meerwaarde die van SSS zijn en geleend kunnen worden.
  • Binnen: wil je in De Meerwaarde trainen, zoek contact met de TC of dit kan.

De schoolvakantie eindigt op maandag 30 augustus en dat is de datum dat ook de jeugdteams weer zullen starten met trainen voor het nieuwe seizoen. De seniorenteams starten al twee weken eerder, namelijk op 16 augustus. Meer informatie - zoals het trainingsrooster - volgt binnenkort.

Financiële compensatie voor leden
Het afgelopen seizoen zijn we met horten en stoten aan volleyballen toegekomen, waarbij met name de competitie een teleurstelling was. Desondanks hebben jullie als leden ‘gewoon’ jullie contributie overgemaakt. Wij zijn als bestuur heel blij en dankbaar zulke loyale leden te hebben.

In februari lieten we weten uiteindelijk met een financiële compensatie te willen komen. Lees hieronder hoe we dat als bestuur regelen en wat de hoogte van de compensatie wordt.

Tijdens de algemene ledenvergadering zal een uitgebreide toelichting op de cijfers gegeven worden, maar we hebben als SSS gekeken naar een aantal zaken: welke vaste lasten zijn blijven bestaan, voor welke (vaste) lasten hebben we een compensatie gekregen, welke inkomsten zijn weggevallen en waar hebben leden recht op. Penningmeester Sandra Otse heeft uitstekend werk verricht om deze vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden en hier hebben we als bestuur onlangs een besluit over genomen.

Bedrag teruggave
We hebben de teruggave over het seizoen 2020/2021 voor leden opgeknipt in twee zaken. Vanuit de Nevobo hebben we 80 procent van al het inschrijfgeld voor de competities vergoed gekregen; dit bedrag geven we terug aan alle leden die daarvoor betalen. CMV’ers en trimmers betalen geen competitiegeld (dit zit ook niet in hun contributie verrekend).

Daarnaast hebben we besloten om 50 procent van de betaalde verenigingscontributie terug te geven aan ieder lid. Hier is voor gekozen om recht te doen aan alle gemiste trainingen, maar ook om SSS financieel gezond te houden (we hebben bijvoorbeeld bijna geen inkomsten vanuit CheerSSS gehad dit seizoen, maar wel een aantal vaste lasten moeten betalen). 

Hierdoor komt er voor ieder lid een bedrag uit dat teruggestort zal worden. Zie hieronder het schema wat dit voor jou betekent:

Teruggave contributie

Proces teruggave
In februari communiceerden we een korting te willen geven op de contributie voor het seizoen 2021/2022. Dat bleek zo’n grote tijdrovende klus te worden voor onze vrijwilligers Sandra (penningmeester) en Annet (ledenadministratie) dat we ervoor gekozen hebben om een teruggave te storten bij alle leden die over het seizoen 2020/2021 contributie hebben betaald; dus ook voor leden die na dit seizoen stoppen bij SSS.

Dit is nog steeds een omvangrijke klus, want de teruggave moet voor ieder lid persoonlijk worden geregeld. Er moet bekeken worden welk lid wel/geen recht heeft op teruggave, hoe hoog dat bedrag is en hoe dit vervolgens (handmatig) het snelst uitgekeerd kan worden. Het streven is om de teruggave in augustus afgerond te hebben.

Als alle bedragen zijn uitgekeerd, zal het bestuur kijken wat er in totaal is teruggeven en in hoeverre er nog een overig afwijkend positief resultaat is. Dat willen we als bestuur investeren in materiaal waar we allemaal gebruik van maken, zoals ballen, netten en/of antennes.

Contributie 2021/2022
In het seizoen 2021/2022 wordt de contributie weer gewoon volgens de incasso afgeschreven. Het bestuur heeft besloten de verenigingscontributie voor het komende seizoen niet te verhogen, ook geen verhoging volgens de consumentenprijsindexcijfers. 

De Nevobo voert wel opnieuw een verhoging van 2,50 euro per lid door. Dit doet de Nevobo voor het tweede seizoen op rij. SSS heeft deze verhoging van 2,50 euro per lid in het seizoen 2020/2021 voor haar rekening genomen. 

Ten opzichte van het seizoen 2019/2020 voert de Nevobo dus voor het seizoen 2021/2022 een stimuleringsbijdrage van 5 euro in; hiervan zal SSS opnieuw 2,50 euro voor haar rekening nemen. Dat betekent dat de uiteindelijke contributie voor ieder lid met 2,50 euro zal stijgen. Lees hier wat de Nevobo met deze stimuleringsbijdrage doet.

Als je vragen of opmerkingen hebt, zoek dan contact met het bestuur: Gepko Hahn (voorzitter@sss-barneveld.nl) of Sandra Otse (penningmeester@sss-barneveld.nl).

0
0
0
s2smodern

Voorlopige teamindelingen 2021/2022 (dames en heren)

De afgelopen tijd zijn de Dames en Heren TC bezig geweest om de teams voor het nieuwe seizoen samen te stellen. Dat is geen eenvoudige opgave in deze periode, aangezien we al maandenlang elkaar niet hebben kunnen treffen in De Meerwaarde. Lees hieronder de voorlopige teamindeling voor komend seizoen. Later kunnen er dus nog wijzigingen plaatsvinden.

We weten nu nog niet hoe het aankomende seizoen eruit gaat zien. Kunnen we binnenkort al sporten in de hal, mogen we straks weer wedstrijden spelen, etc. Er is nog veel onduidelijk, maar wij hebben in ieder geval er heel veel zin in om jullie weer te mogen zien in De Meerwaarde. We missen jullie, de mooie wedstrijden, de gezelligheid ( in de kantine bovenal!) en de mooie overwinningen. We kijken uit naar het nieuwe seizoen en hopen dat alles snel weer normaal zal zijn.

Voorlopig blijven we nog even buiten trainen bij Sportpark Oosterbos. Weliswaar mag er per 19 mei weer enigszins in de zaal getraind worden, maar dit is voor senioren in beperkte omstandigheden. Het coronateam zoekt momenteel uit hoe daar invulling aan gegeven kan worden (lees hier meer). Zodra we weer de zaal in kunnen, gaan we gelijk in de nieuwe samenstellingen trainen.

Wij snappen dat, als de (voorlopige) indeling bekend is dat mensen blij of teleurgesteld kunnen zijn. De indeling is voorlopig en zal misschien her en der nog door ons aangepast worden. Wij hebben onze uiterste best gedaan om zoveel mogelijk aan alle wensen te voldoen. Dit is helaas niet bij iedereen gelukt en we hopen op begrip hiervoor.

Trainers gezocht!
Zoals in de teamindelingen is te zien, is er nog niet voor ieder team een trainer gevonden. We gaan hier de komende weken nog mee bezig en hopen binnen een aantal weken hier meer duidelijkheid over te hebben. We horen het als TC's ook graag als je trainen zou willen geven of iemand kent die dit misschien wil doen.

Voorlopige indeling dames SSS - 2021/2022
Voorlopige indeling heren SSS - 2021/2022

Heb je vragen over de teamindeling dan horen we die graag.

SSSportieve groet,

Arjan Roelofs
damestc@sss-barneveld.nl

Adriaan Kuiper
herentc@sss-barneveld.nl

0
0
0
s2smodern

Financieel bericht van het bestuur (3 februari)

Helaas blijft de lockdown voortduren en er is helaas ook nog geen perspectief wanneer we weer kunnen volleyballen in De Meerwaarde. Daarom heeft het bestuur besloten om de leden - voor zover dat mogelijk is - duidelijkheid te geven over de financiële afhandeling van het seizoen 2020/2021 en welke compensatie het aan de leden wil geven. 

Het bestuur hoopt natuurlijk in de eerste plaats dat onze leden, onze sponsoren en onze supporters deze tijd zo gezond mogelijk door weten te komen. Wij wensen iedereen beterschap die in een moeilijke tijd is gekomen door COVID-19 en hopen dat we elkaar als verenigingen kunnen blijven steunen.

We hopen ook dat we elkaar dit seizoen nog mogen treffen in De Meerwaarde. Dat we op z’n minst weer kunnen trainen, misschien zelfs een drankje mogen doen in CheerSSS of zelfs een toernooi op de club kunnen organiseren. Dat is nu nog toekomstmuziek. Gelukkig kunnen we nog wel naar Bielderman Koetsier/SSS Heren 1 kijken via SSS TV.

Compensatie contributie 2021/2022
Ondertussen blijft de begroting draaien. Het bestuur van SSS heeft besloten om hier duidelijkheid in te scheppen met twee besluiten die voor alle leden gelden:
1) alle contributies over het seizoen 2020/2021 blijft SSS innen;
2) alle betalende leden krijgen een compensatie in/voor het seizoen 2021/2022.
Hieronder wordt uitgelegd waarom dit besloten is.

Ten eerste maakt SSS nog steeds uitgaven die betaald moeten worden, zoals kosten voor de Nevobo, de zaalhuur en andere vaste lasten. Voor een deel van deze uitgaven zal SSS mogelijk een restitutie ontvangen, maar dat is op dit moment nog onzeker. 

Dat is ook het tweede punt; er is momenteel geen perspectief over wanneer de lockdown stopt en we weer kunnen volleyballen. Pas aan het einde van het seizoen kunnen we met bijvoorbeeld De Meerwaarde om de tafel gaan over de gebruikte en ongebruikte uren van het zaalhuurcontract en weten we pas wat we qua teruggave van de Nevobo kunnen verwachten over het gehele seizoen.
Het bestuur heeft wel besloten om tot nader bericht geen trainersgelden uit te betalen. Dit is gecommuniceerd met de trainers en hier is begripvol op gereageerd. Meerdere trainers hadden zelf al aangegeven van hun vergoeding af te zien.

Ten derde vormen de contributies de grootste inkomstenbron voor SSS. De tweede inkomstenpost is de kantine CheerSSS, maar de kantine is sinds de sluiting in maart slechts vier weken open geweest (in de maand september), zij het in beperkte vorm.

Het vierde en laatste punt is dat het enorme administratieve klus zou zijn om aan nu contributies te stoppen, aangezien het per lid verschilt in hoeveel termijnen de contributie betaald wordt (of zelfs al volledig betaald is). De ledenadministratie en het penningmeesterschap worden professioneel bijgehouden, maar het blijft vrijwilligerswerk.

De enige manier waarop we duidelijkheid kunnen geven is om nu de contributies te blijven innen en over het seizoen 2021/2022 alle contributies te verlagen. Wat de hoogte van die korting wordt, kan pas aan het einde van het seizoen berekend worden als de balans opgemaakt kan worden. 

Mocht u een vraag of opmerking hebben over het innen van de contributies, neem dan vooral contact op met de penningmeester (Sandra Otse): penningmeester@sss-barneveld.nl 

Wilt u meer weten over de specificatie van de begroting, klik dan hier.

0
0
0
s2smodern

Contact

Algemene zaken:
Paul Boshuis
E-mail: algemeen@sss-barneveld.nl
Telefoon: 06-52323862

Jeugd TC:
Bram Wildekamp
E-mail: jeugdtc@sss-barneveld.nl

Dames TC:
Arjan Roelofs
E-mail: damestc@sss-barneveld.nl

Heren TC:
Adriaan Kuiper
E-mail: herentc@sss-barneveld.nl

Secretariaat Volleybalvereniging SSS:
Schoutenstraat 72G
3771 CK Barneveld
Telefoon: 06-22667983
Email : secretariaat@sss-barneveld.nl

Inloggen (mobiel)