Grote versoepelingen vanaf 18 februari

Vrijdag 18 februari wordt een grote stap gezet met verruimingen voor sporters, sportkantines en publiek. Vanaf vrijdag 25 februari vervalt ook het CoronaToegangsBewijs en is Sportcentrum De Meerwaarde weer zonder voorwaarden toegankelijk.

Op de persconferentie van dinsdag 15 februari zijn grote versoepelingen aangekondigd.

Vrijdag 18 februari
Vanaf vrijdag 18 februari mogen alle locaties weer open tot 01.00 uur. Dit is goed nieuws voor de sportkantines, maar ook voor toeschouwers bij wedstrijden.

- CoronaToegangsBewijs is nog geldig om toegang te krijgen tot De Meerwaarde
- Kantine CheerSSS is weer open; teams draaien weer bardiensten volgens het barschema
- CheerSSS sluit volgens de normale tijden
- Vaste zitplaatsen, 1,5 meter afstand en mondkapje zijn niet meer verplicht

Vrijdag 25 februari
CoronaToegangsBewijs wordt afgeschaft; de normale openings- en sluitingstijden gelden.

Op plekken binnen waar meer dan 500 man publiek bij elkaar komt en geen vaste zitplaats is, is het tonen van een negatieve testuitslag verplicht. Daar valt Sportcentrum De Meerwaarde niet onder.

Isolatieadvies terug naar 5 dagen
Ook het isolatieadvies bij een besmetting wijzigt per 18 februari. De isolatieduur wordt per die datum verkort van minimaal 7 dagen naar minimaal 5 dagen, indien 24 uur klachtenvrij.

Advies
Ondanks het opheffen van de coronamaatregelen blijft een aantal adviezen van kracht.

- Blijf thuis bij klachten
- Doe regelmatig een (zelf)test
- Geen handen schudden
- Regelmatig handen wassen
- Zorg voor voldoende ventilatie
- Mondkapje dragen op drukke plekken

Een veilige sportomgeving bij SSS

De afgelopen periode is er in de actualiteit veel aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Dit kan overal voorkomen en gebeurt ook in de sport. Het bestuur van SSS vindt het belangrijk dat de vereniging een veilige omgeving is voor iedereen. Daarom willen we alle leden (en ouders) attenderen op de vertrouwenscontactpersonen die SSS heeft.

Uit onderzoeken in de sport weten we dat grensoverschrijdend gedrag in elke sport aanwezig is. Het kan dan gaan om zowel emotioneel als lichamelijk of seksueel ongewenst gedrag. De meeste meldingen vanuit de sport gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Denk daarbij aan ongewenst foto's maken in kleedkamers, ongewenste aanrakingen of aanranding. Bij lichamelijk ongewenst gedrag kan het gaan om een vechtpartij, maar ook over het slaan met voorwerpen, of iemand opzettelijk pijn doen. Uit onderzoek blijkt dat sporters ook veel last hebben van emotioneel grensoverschrijdend gedrag. Denk daarbij aan schelden, discriminatie, pesten, maar ook intimiderend taalgebruik.

Ongewenste omgangsvormen - zoals (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie en geweld - hebben ingrijpende gevolgen. Het bestuur van volleybalvereniging SSS vindt dat ongewenste omgangsvormen onaanvaardbaar zijn. Het volleyballen moet plaatsvinden in een voor iedereen veilige omgeving. Wanneer men te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen is dat een teken dat de omgeving niet meer veilig is. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, ook als men zelf niet het slachtoffer is maar het ziet gebeuren

Vertrouwenscontactpersoon
SSS heeft als vereniging twee verenigingscontactpersonen om te praten over een ongewenste situatie. Dit zijn Jolanda Ederveen en Jaap van't Land.
Indien er sprake is van ongewenst gedrag kan dat bij een van beiden worden gemeld. Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen.
Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. Hij/zij kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Klik hier voor de contactgegevens van de vertrouwenscontactpersonen bij SSS.

Daarnaast is het mogelijk om met de Nevobo of Centrum Veilige Sport Nederland contact op te nemen. Bij laatstgenoemde is het ook mogelijk om anoniem contact op te nemen. Klik hier voor meer info.

ALV: vrijdag 11 oktober - 19.30 uur

Vanavond (vrijdag 11 oktober) is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van SSS. Maak gebruik van je mogelijkheid tot inspraak als lid van deze fantastische vereniging en kom ook naar CheerSSS. De vergadering start om 19.30 uur.

Uitnodiging ALV

Contact

Algemene zaken:
Mirella Boshuis
E-mail: algemeen@sss-barneveld.nl

Jeugd TC:

A, B en C (vanaf 12 jaar)
Bram Wildekamp 
E-mail: jeugdtc@sss-barneveld.nl

CMV (6 t/m 12 jaar)
Simone van Essen-Nab
E-mail: cmv@sss-barneveld.nl

Dames TC:
Arjan Roelofs
E-mail: damestc@sss-barneveld.nl

Heren TC:
Adriaan Kuiper
E-mail: herentc@sss-barneveld.nl

Secretariaat Volleybalvereniging SSS:
Yvonne Sennema
Schoutenstraat 72G
3771 CK Barneveld
Telefoon: 06-22667983
Email : secretariaat@sss-barneveld.nl

Inloggen (mobiel)