Club van 100

Wil jij in 2023 lid worden van de Club van 100 en draag bij aan het sponsordoel: wedstrijdshirts voor de gehele SSS-jeugd. Meld je aan via deze link, dan wordt jouw naam vermeld op het bord in CheerSSS.

Club van 100
Nu horen we je denken… De Club van 100?
 Hieronder even een opfrissing van het geheugen.

In 2020 is de Club van 100 opgericht, met als doel geld op te halen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins, ten behoeve van de jeugd en/of in de algemene en sociale sfeer. De bedoeling was om de Club van 100 jaarlijks door te zetten. Echter is er, door corona, voor gekozen om dit op een lager pitje te zetten.

Aangezien 2022 een jaar is geweest zonder maatregelen en we als club, eindelijk, weer een normaal volleybalseizoen kunnen draaien, is 2023 een mooi moment om de draad weer op te pakken.

Destijds ging je een lidmaatschap aan van 2 jaar, waarbij je jaarlijks € 100,- betaalt. Om het voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken hebben we er voor gekozen dit aan te passen naar een jaarlijks lidmaatschap.

Lid in 2023
Het lidmaatschap gaat per kalenderjaar. 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode één jaar. Na deze periode wordt het lidmaatschap in principe automatisch verlengd; de Club van 100-commissie neemt hier ieder jaar voortijdig contact over op.

Het doel van het betreffende kalenderjaar zullen we proberen zoveel mogelijk voorafgaand aan het kalenderjaar bekend te maken.

Word dus lid van de Club van 100 om het sponsordoel van dit jaar te steunen: wedstrijdshirts voor de gehele jeugd (ABC en CMV). Bij aanmelding zal de automatische incasso plaatsvinden en zullen wij de stickers bestellen voor het bord.

Klik hier om lid te worden.

Drie mogelijkheden:
💚 Individueel € 100
- 1jaar lidmaatschap Club van 100, incl. naam op bord in CheerSSS

💚 Groepsdeal (max. 12 personen) € 750
- 1jaar lidmaatschap Club van 100, incl. teamnaam op bord in CheerSSS

💚 Vrije donatie
- Geen lidmaatschap en geen vermelding op het bord in CheerSSS

Stuur bij vragen een mail naar clubvan100@sss-barneveld.nl gericht aan Katja van Ginkel en Rachel Stoffelsen, Club van 100-commissie.

Inloggen (mobiel)