Regels ballen en netten

Regels omtrent materiaal voor trainingen en wedstrijden

Training
Voor ieder veld in beide zalen is een afgesloten ballenkar in de berging aanwezig met 12 ballen. In de berging liggen ook de palen. De netten en antennes bevinden zich in de materiaalkasten van SSS in de gangpaden van de A- en B-hal.

De eerste trainer van de avond opent de ballenkar. Het team bouwt het veld op.

Bij het overdragen van de ballen aan het volgende team dat op het veld traint, controleert het nieuwe team of bij het begin van de training 12 ballen in de kar zitten. Het team dat als laatste traint, sluit de ballenkar af en zet deze terug in de berging waar deze hoort. Het team bouwt het veld af; de netten en antennes gaan weer terug naar de berging in de gangpaden.

Wedstrijd
Opbouw veld
De teams uit de eerste speelrondes bouwen hun veld op, de teams van de laatste speelrondes bouwen het veld weer af. De palen en scheidsrechterstoel bevinden zich in de berging van de hal, de netten en antennes in de materiaalkasten in de wandelpaden.

Ballen
Bij SSS ontvangt ieder team een ballentas met (genummerde) ballen die gebruikt kan worden bij de wedstrijden. Deze tas wordt na de wedstrijd mee naar huis genomen, het team is als geheel verantwoordelijk voor de tas en de ballen.

Voor de trainingen kan gebruik worden gemaakt van (genummerde) ballen die in Sportcentrum De Meerwaarde aanwezig zijn; de ballentas van het team hoeft dus niet mee. Mocht je op een andere locatie trainen, dan moet de ballentas wel gebruikt worden.

Verantwoordelijkheid
(Onderstaande gaat in per seizoen 2018/2019)
De ballencommissie geeft aan het begin van het seizoen ieder team een gevulde ballentas mee met daarin een x aantal ballen met elk een uniek nummer om bij de wedstrijden te gebruiken. De bedoeling is dat iedereen zuinig is op deze ballen en ervoor zorgt dat deze tas met hetzelfde aantal en dezelfde genummerde ballen aan het einde van het seizoen weer netjes ingeleverd wordt. Het team is hier verantwoordelijk voor.

Alle ballen(tassen) worden twee keer per seizoen ter controle ingenomen: met de kerstvakantie en na de laatste wedstrijd van het seizoen. In beide gevallen wordt bij elke missende bal een rekening opgemaakt het betreffende team om deze bal te vergoeden.

Mocht het zo zijn dat een team een bal kwijt is - en dus een nieuwe bal nodig heeft – dan zullen de kosten voor de bal op het team worden verhaald. Het team betaalt €60,- voor een vervangende bal.
Natuurlijk zal wanneer de bal weer terecht is het geld weer terug naar het team gaan.

Mochten je als team een bal kwijt zijn, of heb je vragen over het bovenstaande; dan kan je contact opnemen met Paul Boshuis of Julius Held.

Inloggen (mobiel)