ALV goed bezocht.

Vrijdagavond 15 sep. j.l. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Het bestuur werd aangenaam verrast door de hoge opkomst. Dit droeg zeker bij aan de ongedwongen sfeer waarbij veel ruimte werd geboden voor vragen en opmerkingen richting het bestuur.

De vereniging kan terugzien op een sportief succesvol jaar waarin diverse promoties zijn bewerkstelligd. De tweede plaats van het Jongens A team op de Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen geldt als sportief hoogtepunt. De diverse commissies hebben veel werk verricht om alles naar behoren te laten functioneren. Een uitgebreid jaarverslag is op de site terug te lezen.

Financieel is het ook een goed verenigingsjaar geweest en kon de penningmeester weer een positief resultaat presenteren nadat het vorig seizoen met een verlies werd afgesloten.
Conform de gemaakte afspraak in de voorgaande ALV is de contributie dit jaar niet verhoogd.

Als SSS zijn we blij dat Jolanda Ederveen en Jaap van ‘t Land hun rol als verenigingscontactpersonen serieus oppakken hetgeen bleek uit de korte presentatie die zij verzorgden.

De vereniging functioneert alleen door de inzet van de vele vrijwilligers. Ieder jaar probeert het bestuur als blijk van waardering iemand in het zonnetje te zetten door de prestatiebeker aan een vrijwilliger uit te reiken. Dit jaar heeft het bestuur de beker aan Kees van Garder toegekend en gezien het applaus kon de hele vergadering zich daarin vinden.
Kees spant zich al ruim 20 jaar in als scheidsrechtercoördinator voor de vereniging. Het is een functie op de achtergrond maar deze is heel belangrijk voor het reilen en zeilen van de wedstrijden. Door zijn inzet en manier van optreden heeft Kees veel krediet verzameld bij scheidsrechters en de Nevobo en daar profiteert SSS enorm van. Het is geen sinecure om ieder seizoen weer voldoende scheidsrechters te verzamelen en ook te blijven voldoen aan de leveringsplicht van de Nevobo. Door het netwerk dat Kees heeft opgebouwd lukt hem dit tot nu toe ieder jaar weer. Het bestuur is hem daar zeer erkentelijk voor en wil dat op deze manier kenbaar maken. De prestatiebeker met een bijbehorende attentie zullen hem op een later tijdstip worden uitgereikt.

De vergadering werd afgesloten met de rondvraag waarin een een geanimeerde discussie ontstond over de rol die Avital Selinger kan spelen bij de vereniging (los van de volleybalschool en STB/Heren 1) om het volleybal in de volle breedte op een hoger plan te brengen. De algemene mening was dat dit een kans was die met beide handen moet worden aangegrepen en zeker door de vereniging financieel ondersteund moet worden.

 

Foto ALV 15092017 2

 

Foto ALV 15092017 3

 

Foto ALV 15092017 4

Contact

Algemene zaken:
Mirella Boshuis
E-mail: algemeen@sss-barneveld.nl

Jeugd TC:

A, B en C (vanaf 12 jaar)
Bram Wildekamp 
E-mail: jeugdtc@sss-barneveld.nl

CMV (6 t/m 12 jaar)
Simone van Essen-Nab
E-mail: cmv@sss-barneveld.nl

Dames TC:
Arjan Roelofs
E-mail: damestc@sss-barneveld.nl

Heren TC:
Adriaan Kuiper
E-mail: herentc@sss-barneveld.nl

Secretariaat Volleybalvereniging SSS:
Yvonne Sennema
Schoutenstraat 72G
3771 CK Barneveld
Telefoon: 06-22667983
Email : secretariaat@sss-barneveld.nl

Inloggen (mobiel)