Bestuurswisselingen en vacature Dames TC

Het verenigingsbestuur gaat tijdens het seizoen 2020-2021 een andere samenstelling krijgen. Gert Dekker (voorzitter), Bert Glismeijer (jeugd tc) en Henkjan Ebbers (dames tc) nemen afscheid. Voor de eerste twee personen zijn al kandidaat-opvolgers gevonden in de persoon van Gepko Hahn en Bram Wildekamp. De positie voor dames TC is nog vacant.

Het zevenkoppige bestuur van SSS kent een gezonde en stabiele samenstelling. Dat drie ervaren bestuursleden tegelijkertijd aftreden, valt toevallig samen. De drie mannen - alledrie spelend in Heren 7 - hebben al enige tijd geleden aangekondigd hun bestuursstokje over te willen dragen, waardoor al naar vervanging gezocht kon worden.

Gert Dekker bekleedt sinds 2010 de positie van voorzitter bij SSS. Hij volgde na het 50-jarige jubileumjaar Guus Veldhuizen op. In zijn decennium als achtste voorzitter van SSS verhuisde de club naar De Meerwaarde en groeide SSS als een financieel gezonde en stabiele club.
Gert had al enkele jaren geleden aangegeven dat het tijd werd een opvolger te zoeken, om de overdracht geleidelijk te kunnen laten verlopen (en niet tegelijk te laten verlopen met wisselingen bij het penningmeesterschap en het secretariaat). In deze situatie wordt Gepko Hahn tijdens de aankomende algemene ledenvergadering als kandidaat-voorzitter voorgedragen.
Sinds 2014 neemt de Heren 2-speler zitting in het bestuur als hoofd van de heren tc. Deze positie wordt met ingang van de bestuurswisseling overgenomen door Adriaan Kuiper, die nu ook al zitting heeft in de heren tc.

Bert Glismeijer was na Gert Dekker het langstzittende bestuurslid (zonder onderbreking); hij voert sinds 2012 met veel passie de technische commissie voor de jeugd aan. Deze veelzijdige tc-post vraagt om contact met jeugdleden, ouders, trainers en andere teambegeleiders. Hierdoor is de afgelopen jaren zowel bij jeugd- als CMV-teams alles in goede banen geleid.
De jeugd tc bestaat uit meerdere vrijwilligers, waarvan Bram Wildekamp sinds 2016 ook deel uit maakt en de afgelopen seizoenen al meer taken van Bert als voorzitter van de jeugd tc overnam. Bij de komende ALV wordt Bram ook voorgedragen om definitief de plaats van Bert over te nemen als bestuurslid. Daarnaast zitten Aron Vink en Simone van Essen-Nab in de jeugd tc.

Henkjan Ebbers is sinds begin 2015 verantwoordelijk voor de dameslijn bij SSS. Als voorzitter van de dames tc had hij de afgelopen jaren te maken met een enorme groei aan de dameskant, waardoor hij met maar liefst elf damesteams onder zijn hoede te maken heeft: van de tweede divisie tot en met de trimmers.
Helaas is er voor de positie van dames tc nog geen opvolging gevonden. Deze commissie kan door meerdere personen worden ingevuld; één iemand zal als hoofd van de dames tc ook plaatsnemen in het bestuur. Meer weten over deze vacature? Kijk op de site of neem contact op met iemand uit het bestuur.

Heb jij ook interesse in een bestuursfunctie? Of in een andere vrijwilligersfunctie binnen SSS? Stuur dan een mail naar vrijwilligers@sss-barneveld.nl.

Contact

Algemene zaken:
Mirella Boshuis
E-mail: algemeen@sss-barneveld.nl

Jeugd TC:

A, B en C (vanaf 12 jaar)
Bram Wildekamp 
E-mail: jeugdtc@sss-barneveld.nl

CMV (6 t/m 12 jaar)
Simone van Essen-Nab
E-mail: cmv@sss-barneveld.nl

Dames TC:
Arjan Roelofs
E-mail: damestc@sss-barneveld.nl

Heren TC:
Adriaan Kuiper
E-mail: herentc@sss-barneveld.nl

Secretariaat Volleybalvereniging SSS:
Yvonne Sennema
Schoutenstraat 72G
3771 CK Barneveld
Telefoon: 06-22667983
Email : secretariaat@sss-barneveld.nl

Inloggen (mobiel)