Bericht van het bestuur (7 november)

Het seizoen 2020/2021 zou in volle gang moeten zijn, maar in plaats daarvan ligt de competitie stil, kunnen de seniorenteams niet trainen en is de samenleving in de afgelopen weken verder op slot gegaan. In dit bericht hoopt het bestuur enige duidelijkheid te verschaffen over waar wij als SSS staan in deze situatie.

Het bestuur hoopt natuurlijk in de eerste plaats dat onze leden, onze sponsoren en onze supporters deze tijd zo gezond mogelijk door weten te komen. Wij wensen iedereen beterschap die in een moeilijke tijd is gekomen door COVID-19 en hopen dat we elkaar als verenigingen kunnen blijven steunen.

De genomen maatregelen van de afgelopen weken om het coronavirus terug te dringen hebben echter ook impact op SSS, waar zowel het coronateam (wat betreft het trainingsaanbod) als het bestuur (onder andere wat betreft financiën en verbondenheid) zich over gebogen hebben. In onderstaand bericht wil het bestuur vooral toelichting geven op de financiële situatie van de vereniging en wat dit voor de leden betekent. 

Financiën
Seizoen 2019/2020
Tijdens de algemene ledenvergadering (op 9 oktober) heeft het bestuur een toelichting gegeven op de positieve cijfers (lees hier het financiële verslag). Aan de ontvangstenkant hebben we onder andere een deel aan inkomsten van de kantine moeten missen, maar hebben we gelukkig alle contributies kunnen en mogen innen. Daarnaast zorgde de Hoofd SponsorSSS-actie voor een mooie extra bijdrage aan de vereniging.

Aan de uitgavenkant zitten vaste kosten - zoals vrijwilligersvergoedingen en verzekeringen - die uiteraard betaald zijn. Het bestuur zette de trainersvergoedingen in de laatste maanden van het seizoen stop en zag een groot deel van de voorziening voor het jubileumjaar terugvloeien in de kas.

Wat betreft de zaalhuur - de grootste kostenpost - heeft SSS gelukkig een goede band met De Meerwaarde. Op de begroting is terug te zien dat de zaalhuur van vorig seizoen lager uitvalt. Dankzij een zeer coulante opstelling van De Meerwaarde hebben we niet alles hoeven betalen, maar hier is nog geen sluitende afspraak over gemaakt; ook omdat die gesprekken voor dit seizoen relevant zijn en we uiteindelijk allemaal afhankelijk zijn van welke maatregelen de Rijksoverheid afkondigt. 

Seizoen 2020/2021
De penningmeester heeft een nette begroting opgesteld voor het nieuwe seizoen, waarbij natuurlijk opgemerkt moet worden dat het ook deels koffiedik kijken is vanwege de huidige situatie. De kantine zal slechts beperkt tot helemaal niet open zijn, waardoor we een groot deel van die omzet zullen missen. Inkomsten vanuit sponsoren is wat verhoogd aangezien er nieuwe sponsoren bijgekomen zijn. De extra ontvangsten van de Hoofd SponsorSSS-actie zijn niet opnieuw opgenomen.

Kosten
- Nevobo: SSS betaalt voor alle leden en teams ook contributie aan de Nevobo om mee te kunnen doen aan de competities. Dit bedraagt bijna een kwart van de uitgaven op de begroting van SSS. De Nevobo heeft vooralsnog besloten om de geïnde bedragen over het seizoen 2019/2020 niet te restitueren (omdat ongeveer tachtig procent van het seizoen was afgewerkt).
Voor het lopende seizoen is inmiddels gecommuniceerd dat in 2020 geen competitie meer gespeeld zal worden (lees hier). Het is uiteraard niet bekend hoelang deze situatie zal duren. Voorlopig int de Nevobo team- en inschrijfgelden als ook contributies; waarop SSS deze ook betaalt aan de bond.

- Zaalhuur: zoals hierboven beschreven is de zaalhuur de grootste kostenpost en lopen er gesprekken met De Meerwaarde over hoe we met de kosten omgaan. Gelukkig kan de jeugd wel gebruikmaken van de zaal.

- Trainersgelden: de huidige situatie is dat er per 14 oktober geen wedstrijden meer gespeeld worden en seniorenteams niet meer getraind worden. Het bestuur heeft besloten om tot nader bericht trainersgelden uit te betalen.

Ontvangsten
- CheerSSS: de kantine is sinds de sluiting in maart slechts vier weken open geweest (in de maand september), zij het in beperkte vorm. De positieve begrotingscijfers van het afgelopen seizoen zullen deels nodig zijn om het gebrek aan inkomsten vanuit CheerSSS op te vangen.

- Contributies: het verschilt per lid of zij de contributies in één, twee, vier of maandelijkse termijn(en) betalen. Hierdoor heeft het ene lid al de volledige contributie voor het seizoen betaald en een ander bijvoorbeeld slechts een kwart. Gezien de onzekerheid over de duur van de huidige maatregelen - en het verschil in aanbod voor senioren en jeugd - kunnen we als bestuur op dit moment niet zeggen hoe we leden zouden kunnen compenseren. 

Het bestuur besluit daarom - tot nader bericht - de contributies te innen om de begroting zoveel als mogelijk sluitend te houden. Mocht u een vraag of opmerking hebben over het innen van de contributies, neem dan vooral contact op met de penningmeester (Sandra Otse): penningmeester@sss-barneveld.nl 

- Sponsoren: wij zijn als vereniging ontzettend blij dat we zulke fantastische SSSponsoren hebben, die ons ook in deze tijd blijven ondersteunen. 

Compensatie voor leden
Als de tijd daar is, zal het bestuur bekijken welke kosten er zijn weggevallen en of er een mogelijkheid is om dit te compenseren.

We hebben bij de algemene ledenvergadering al wel gecommuniceerd dat we de contributieverhoging vanuit de Nevobo dit seizoen niet zullen doorverrekenen naar de leden. De Nevobo verhoogt in de seizoenen 2020/2021 en 2021/2022 de lidmaatschapsgelden met 2,50 euro. Aangezien SSS er als vereniging goed voor staat en het bestuur ontzettend blij is met de loyaliteit van onze leden de afgelopen maanden, neemt de vereniging voor het seizoen 2020/2021 deze bondsverhoging voor haar rekening. Er zal dus geen contributieverhoging zijn.

Wat kan dit seizoen nog?
We zijn als SSS een sterke en hechte vereniging. Dat zien we ook in deze tijd terug. De jeugdteams kunnen nog trainen en diverse leden hebben aangeboden te helpen bij deze trainingen. Daarnaast is de nieuwe activiteitencommissie ook druk in de weer om (online) activiteiten te organiseren, zodat we elkaar als leden toch kunnen ontmoeten. 

De Nevobo heeft besloten dat de competities helaas niet meer in 2020 hervat zullen worden. Hopelijk laat de situatie het wel toe om in de komende weken de trainingen te hervatten, eventueel in aangepaste vorm. Het coronateam is in overleg met de gemeente en de Veiligheidsregio om te onderzoeken wat er mogelijk is in De Meerwaarde, zodat we kunnen blijven sporten. Hier volgt zo spoedig mogelijk meer nieuws over.

Als bestuur roepen we leden ook op om met ideeën te komen hoe we het verenigingsgevoel vergroten in coronatijd. Mail ideeën naar voorzitter@sss-barneveld.nl

Lief & leed
Naast de financiële zaken is het belangrijk dat we ook als vereniging naar elkaar om blijven kijken. Normaal gesproken spreken we elkaar in de wandelgangen van De Meerwaarde, op de velden of in CheerSSS. Wij blijven als bestuur graag op de hoogte van 'lief & leed'-gebeurtenissen.

Blijf gezond, blijf fit en let een beetje op elkaar.

Met sportieve groet,

Het bestuur van SSS

Contact

Algemene zaken:
Mirella Boshuis
E-mail: algemeen@sss-barneveld.nl

Jeugd TC:

A, B en C (vanaf 12 jaar)
Bram Wildekamp 
E-mail: jeugdtc@sss-barneveld.nl

CMV (6 t/m 12 jaar)
Simone van Essen-Nab
E-mail: cmv@sss-barneveld.nl

Dames TC:
Arjan Roelofs
E-mail: damestc@sss-barneveld.nl

Heren TC:
Adriaan Kuiper
E-mail: herentc@sss-barneveld.nl

Secretariaat Volleybalvereniging SSS:
Yvonne Sennema
Schoutenstraat 72G
3771 CK Barneveld
Telefoon: 06-22667983
Email : secretariaat@sss-barneveld.nl

Inloggen (mobiel)