Bericht van het bestuur: (financiële) afsluiting seizoen 2020/2021

Het seizoen 2020/2021 zit erop en dat willen we als bestuur (financieel) netjes afsluiten. Lees in dit bericht hoe we het huidige seizoen (financieel) afhandelen en hoe we na de vakantie fris en fit aan een nieuw volleybalseizoen zullen starten.

De afgelopen maanden hebben we gelukkig weer mogen volleyballen met elkaar. Hiervoor zijn wij als SSS ook ODIK hartstikke dankbaar. In de laatste weken kon dit zelfs weer in onze eigen De Meerwaarde. In principe is het seizoen 2020/2021 afgelopen en wordt er niet meer getraind. Mocht je team toch nog willen trainen, zoek dan contact met de betreffende TC:

  • Buiten: het sportveld bij ODIK is toegankelijk, maar de materialen hebben we als SSS weggehaald. Er liggen twee beachvolleybalnetten in De Meerwaarde die van SSS zijn en geleend kunnen worden.
  • Binnen: wil je in De Meerwaarde trainen, zoek contact met de TC of dit kan.

De schoolvakantie eindigt op maandag 30 augustus en dat is de datum dat ook de jeugdteams weer zullen starten met trainen voor het nieuwe seizoen. De seniorenteams starten al twee weken eerder, namelijk op 16 augustus. Meer informatie - zoals het trainingsrooster - volgt binnenkort.

Financiële compensatie voor leden
Het afgelopen seizoen zijn we met horten en stoten aan volleyballen toegekomen, waarbij met name de competitie een teleurstelling was. Desondanks hebben jullie als leden ‘gewoon’ jullie contributie overgemaakt. Wij zijn als bestuur heel blij en dankbaar zulke loyale leden te hebben.

In februari lieten we weten uiteindelijk met een financiële compensatie te willen komen. Lees hieronder hoe we dat als bestuur regelen en wat de hoogte van de compensatie wordt.

Tijdens de algemene ledenvergadering zal een uitgebreide toelichting op de cijfers gegeven worden, maar we hebben als SSS gekeken naar een aantal zaken: welke vaste lasten zijn blijven bestaan, voor welke (vaste) lasten hebben we een compensatie gekregen, welke inkomsten zijn weggevallen en waar hebben leden recht op. Penningmeester Sandra Otse heeft uitstekend werk verricht om deze vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden en hier hebben we als bestuur onlangs een besluit over genomen.

Bedrag teruggave
We hebben de teruggave over het seizoen 2020/2021 voor leden opgeknipt in twee zaken. Vanuit de Nevobo hebben we 80 procent van al het inschrijfgeld voor de competities vergoed gekregen; dit bedrag geven we terug aan alle leden die daarvoor betalen. CMV’ers en trimmers betalen geen competitiegeld (dit zit ook niet in hun contributie verrekend).

Daarnaast hebben we besloten om 50 procent van de betaalde verenigingscontributie terug te geven aan ieder lid. Hier is voor gekozen om recht te doen aan alle gemiste trainingen, maar ook om SSS financieel gezond te houden (we hebben bijvoorbeeld bijna geen inkomsten vanuit CheerSSS gehad dit seizoen, maar wel een aantal vaste lasten moeten betalen). 

Hierdoor komt er voor ieder lid een bedrag uit dat teruggestort zal worden. Zie hieronder het schema wat dit voor jou betekent:

Teruggave contributie

Proces teruggave
In februari communiceerden we een korting te willen geven op de contributie voor het seizoen 2021/2022. Dat bleek zo’n grote tijdrovende klus te worden voor onze vrijwilligers Sandra (penningmeester) en Annet (ledenadministratie) dat we ervoor gekozen hebben om een teruggave te storten bij alle leden die over het seizoen 2020/2021 contributie hebben betaald; dus ook voor leden die na dit seizoen stoppen bij SSS.

Dit is nog steeds een omvangrijke klus, want de teruggave moet voor ieder lid persoonlijk worden geregeld. Er moet bekeken worden welk lid wel/geen recht heeft op teruggave, hoe hoog dat bedrag is en hoe dit vervolgens (handmatig) het snelst uitgekeerd kan worden. Het streven is om de teruggave in augustus afgerond te hebben.

Als alle bedragen zijn uitgekeerd, zal het bestuur kijken wat er in totaal is teruggeven en in hoeverre er nog een overig afwijkend positief resultaat is. Dat willen we als bestuur investeren in materiaal waar we allemaal gebruik van maken, zoals ballen, netten en/of antennes.

Contributie 2021/2022
In het seizoen 2021/2022 wordt de contributie weer gewoon volgens de incasso afgeschreven. Het bestuur heeft besloten de verenigingscontributie voor het komende seizoen niet te verhogen, ook geen verhoging volgens de consumentenprijsindexcijfers. 

De Nevobo voert wel opnieuw een verhoging van 2,50 euro per lid door. Dit doet de Nevobo voor het tweede seizoen op rij. SSS heeft deze verhoging van 2,50 euro per lid in het seizoen 2020/2021 voor haar rekening genomen. 

Ten opzichte van het seizoen 2019/2020 voert de Nevobo dus voor het seizoen 2021/2022 een stimuleringsbijdrage van 5 euro in; hiervan zal SSS opnieuw 2,50 euro voor haar rekening nemen. Dat betekent dat de uiteindelijke contributie voor ieder lid met 2,50 euro zal stijgen. Lees hier wat de Nevobo met deze stimuleringsbijdrage doet.

Als je vragen of opmerkingen hebt, zoek dan contact met het bestuur: Gepko Hahn (voorzitter@sss-barneveld.nl) of Sandra Otse (penningmeester@sss-barneveld.nl).

Contact

Algemene zaken:
Mirella Boshuis
E-mail: algemeen@sss-barneveld.nl

Jeugd TC:

A, B en C (vanaf 12 jaar)
Bram Wildekamp 
E-mail: jeugdtc@sss-barneveld.nl

CMV (6 t/m 12 jaar)
Simone van Essen-Nab
E-mail: cmv@sss-barneveld.nl

Dames TC:
Arjan Roelofs
E-mail: damestc@sss-barneveld.nl

Heren TC:
Adriaan Kuiper
E-mail: herentc@sss-barneveld.nl

Secretariaat Volleybalvereniging SSS:
Yvonne Sennema
Schoutenstraat 72G
3771 CK Barneveld
Telefoon: 06-22667983
Email : secretariaat@sss-barneveld.nl

Inloggen (mobiel)