Contributieverhoging seizoen 24/25

De contributie bij volleybalvereniging SSS krijgt een verhoging voor het seizoen 2024/2025. Dat heeft het bestuur kenbaar gemaakt op de algemene ledenvergadering. De contributieverhoging is nodig om kostenverhogingen in de toekomst te kunnen dekken. De verhoging blijft binnen de tien procent van de stijging consumenten prijsindex (CPI) van 2022.

Bij de ALV maakt het bestuur bekend de contributie te verhogen per seizoen 2024/2025. Het bestuur kan de contributie jaarlijks verhogen op basis van de stijging consumenten prijsindex (CPI) voor huishoudens over het afgelopen kalenderjaar. De CPI van 2022 was 10%.

De contributie is bij SSS voor het laatst verhoogd in 2019. Aangezien de financiële huishouding zeer goed is bij SSS, was het de afgelopen jaren niet nodig om de contributie te verhogen in de coronaperiode. Met het oog op kostenstijgingen in de huidige tijd en aangekondigde stijgingen voor de komende jaren, willen we de financiën ook op orde houden. Dit is op de ALV toegelicht, waar ook vragen over werden gesteld.

Welke oplopende kosten wil SSS dekken?
SSS heeft een goed contract met De Meerwaarde, wat aflopend is. De verhuurder heeft aangekondigd om de zaalhuurprijs te verhogen in de toekomst (hierover vinden de onderhandelingen plaats). Daarnaast moet SSS ook externe zaalruimte huren vanwege de groei van de club (die zaalhuur is duurder dan huur uit het contract met De Meerwaarde). Verder hebben we als bestuur gekozen om te investeren in een clubcoach, waar de gemeente en de Nevobo ook kosten voor dragen. Ten slotte, materiaal is duurder geworden en kunnen we lang niet alles meer met (kosteloze) vrijwilligers draaien.

Wat houdt de verhoging in?
Een contributie bestaat uit drie onderdelen:
- verenigingsbijdrage
- competitiebijdrag (Nevobo)
- eventueel bijdrage tweede training

We hebben besloten de verenigingsbijdrage voor jeugd met 7,50 euro te verhogen (dat is 5,2% van de huidige verenigingsbijdrage); voor senioren met 10,50 euro (5,1% van de vereningsbijdrage). Daarnaast verhogen we ook de bijdrage voor leden die twee keer trainen (jeugd: 5 euro extra; senioren: 7,50 euro extra).  
Op de algemene ledenvergadering zal worden toegelicht wat maakt dat het bestuur het nodig acht om de contributie te verhogen.

De voorgestelde verhogingen per 24/25:

  Contributie 23/24   Verhoging 24/25   Verhoging in %    Contributie 24/25
CMV (basis) € 144,50 + €  7,50 5,2% € 152,-
CMV (twee keer trainen)  € 179,50 + € 12,50 7,0% € 192,-
ABC (basis) € 195,50 + €  7,50 3,8% € 203,-
ABC (twee keer trainen)    € 230,50 + € 12,50 5,4% € 243,-
Recreant  € 205,50 + € 10,50 5,1% € 217,-
Senioren (basis) € 306,50 + € 10,50 3,4% € 318,-
Senioren (twee keer trainen)    € 377,50  + € 15,50 4,1% € 393,-

Contact

Algemene zaken:
Mirella Boshuis
E-mail: algemeen@sss-barneveld.nl

Jeugd TC:

A, B en C (vanaf 12 jaar)
Bram Wildekamp 
E-mail: jeugdtc@sss-barneveld.nl

CMV (6 t/m 12 jaar)
Simone van Essen-Nab
E-mail: cmv@sss-barneveld.nl

Dames TC:
Arjan Roelofs
E-mail: damestc@sss-barneveld.nl

Heren TC:
Adriaan Kuiper
E-mail: herentc@sss-barneveld.nl

Secretariaat Volleybalvereniging SSS:
Yvonne Sennema
Schoutenstraat 72G
3771 CK Barneveld
Telefoon: 06-22667983
Email : secretariaat@sss-barneveld.nl

Inloggen (mobiel)