Uitnodiging algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering staat dit jaar gepland voor woensdag 19 september a.s., aanvang 19.30 uur in CheerSSS (Sportcentrum De Meerwaarde).

Vanzelfsprekend zal er worden terug gekeken op het eerste seizoen in sportcentrum De Meerwaarde en in het verlengde daarvan zal ongetwijfeld ook de nabije toekomst van de vereniging de revue passeren. Heb je ideeën over dit - of andere - punt(en) dan is dit de gelegenheid om die met het bestuur en andere leden te bespreken.

Maak hier gebruik van en laat zien dat de vereniging bruiSSSt van energie.

Agenda ledenvergadering SSS

Datum: Woensdag 19 september 2012
Tijd:      19.30 uur
Locatie: Sportcentrum De Meerwaarde

 

1. Opening en vaststellen agenda

 

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 7 oktober 2011

 

3. Ingekomen stukken

 

4. Jaarverslag seizoen 2011/2012

 

5. Financieel verslag seizoen 2011/2012

 

6. Verslag kascommissie

 

PAUZE

 

7. Begroting seizoen 2012/2013

 

8. Vaststellen contributie seizoen 2013/2014

 

9. Benoeming kascommissie

 

10. Bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar:
Paul Boshuis, bestuurslid Jeugd TC; kandidaat opvolging: Bert Glismeijer
Ronald van der Lubbe, bestuurslid Dames TC; nog geen kandidaat opvolging

Kandidaten kunnen zich bij het bestuur melden tot een uur voor aanvang van de ledenvergadering.

 

11. Commissie van Beroep

 

12. Prestatiebeker

 

13. Rondvraag

 

14. Sluiting

Contact

Algemene zaken:
Mirella Boshuis
E-mail: algemeen@sss-barneveld.nl

Jeugd TC:

A, B en C (vanaf 12 jaar)
Bram Wildekamp 
E-mail: jeugdtc@sss-barneveld.nl

CMV (6 t/m 12 jaar)
Simone van Essen-Nab
E-mail: cmv@sss-barneveld.nl

Dames TC:
Arjan Roelofs
E-mail: damestc@sss-barneveld.nl

Heren TC:
Adriaan Kuiper
E-mail: herentc@sss-barneveld.nl

Secretariaat Volleybalvereniging SSS:
Yvonne Sennema
Schoutenstraat 72G
3771 CK Barneveld
Telefoon: 06-22667983
Email : secretariaat@sss-barneveld.nl

Inloggen (mobiel)