Versoepelingen voor de sport worden onderzocht

Dinsdag 8 december werd bekendgemaakt dat de huidige maatregelen van kracht blijven tot in ieder geval in januari 2021. Wel zijn er mogelijke versoepelingen voor de Eredivisie en worden versoepelingen onderzocht voor spelers tot 27 jaar.

Tijdens de persconferentie gaven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge aan dat de huidige coronamaatregelen voor de sport tot in ieder geval in januari van kracht blijven. Wel bestaat de mogelijkheid dat de topsportcompetities vanaf 17 december weer van start kunnen gaan. Mocht de Eerste en Tweede kamer akkoord gaan met dit voorstel, dan houdt dit in dat topsporters per die datum kunnen trainen en spelen. Hoe dit er in praktijk uit gaat zien voor onze competities wordt per direct onderzocht, laat de Nevobo weten.

Ook worden de mogelijkheden onderzocht om de geldende regels die van toepassing zijn op jeugd tot 18 jaar ook te hanteren voor sporters tot 27 jaar. Voor Topdivisie en lager geldt dat het nog niet bekend is wanneer de competities hervat kunnen worden.

Lees hier meer in het bericht van de Nevobo.

Wat dit verder betekent voor SSS, zal nauwlettend in de gaten gehouden worden. Hierover volgt t.z.t. informatie.

Trainingen voor seniorenteams vanaf 19 november

Vanaf donderdag 19 november is het voor volwassenen weer toegestaan om in viertallen te sporten, waarbij zij wel altijd 1,5 meter afstand moeten houden. Na een inventarisatie bij de trainers van de seniorenteams heeft het coronateam van SSS een aangepast trainingsrooster gemaakt.

Het aangepaste trainingsrooster gaat in op 19 november en geldt in principe tot de kerstvakantie, waarbij maatregelen vanuit de Rijksoverheid en veiligheidsregio altijd leidend zijn en voor aanpassingen kunnen zorgen.

Bij de indeling zijn twaalf seniorenteams ingedeeld, waarbij vier teams gecombineerd zijn ingedeeld. Een team heeft meerdere velden naast elkaar in gebruik, zodat het hele team tegelijk traint. Als jouw team niet is ingedeeld, komt dat omdat er te weinig animo was en/of dat er geen trainer beschikbaar was. Als je toch graag wil trainen, kan je even contact zoeken met de trainer van een team dat ingedeeld is. 

Basisregels in het kort

 • Een training duurt maximaal 50 minuten.
 • Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar; ook tijdens het sporten.
 • Er is altijd een trainer aanwezig, die zelf niet deelneemt aan de oefeningen.
 • Er wordt in vaste groepjes van maximaal vier personen op één veld getraind.
  Trainers tellen niet mee bij de vier personen die op één veld mogen trainen, mits zij buiten het veld blijven. Dus dringend verzoek om de instructie van buiten het veld te geven.
 • De trainer maakt groepjes die voorafgaand aan de training bekend zijn én wijst de groepjes ook een veld aan, zodat spelers meteen naar het juiste veld kunnen gaan. Spelers mogen niet rouleren tussen groepjes op een training.
 • De tussenwanden zijn tot twee meter boven de grond dicht, zodat er een duidelijke scheiding tussen de velden is; maar de trainer wel langs de velden kan lopen.
 • Voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder geldt om een mondkapje te dragen in Sporthal De Meerwaarde tot je aan je training begint en na afloop van je training. 

Hygiënemaatregelen

 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor je training naar de sporthal.
 • Bij binnenkomst desinfecteer je je handen en ga je direct naar je veld.
 • Kleedruimtes en douchevoorzieningen zijn gesloten. Kom omgekleed naar de sporthal, verlaat de sporthal direct na je training en douche thuis.
 • Toiletten zijn geopend. Beperk het toiletbezoek.
 • Gebruik je eigen materialen (zoals bidon en handdoek) tijdens de training.
 • Reinig de ballen en de ballenkar na afloop van je training; voor elk veld is een bakje met schoonmaakmiddelen (in het fysiohok). Dit moet in de aangewezen 50 minuten trainingstijd gebeuren; houd hier rekening mee.
 • Verlaat na afloop - op afstand van elkaar - meteen de sporthal. Verlaat de sporthal eventueel via de nooduitgang van het veld waar jij traint. 
 • In het fysiohok staat divers schoonmaakmateriaal (bakjes per veld en de desinfectiepaal). Dit materiaal is vrij voor iedereen om te gebruiken.

Openen en sluiten sporthal

 • Voor aanvang van de seniorentrainingen, vinden ook jeugdtrainingen plaats. De sporthal is vaak al geopend. Houd rekening met afstand houden tot anderen. Geef elkaar de ruimte.
 • Eerste team dat traint: plaats de desinfectiepaal bij de ingang en pak een bakje met schoonmaakmateriaal voor jouw veld.
  Doe de tussenwanden tot 2 meter boven de grond dicht, zodat er een duidelijke scheiding is tussen de velden maar de trainer wel langs de velden kan lopen.
 • Laatste team: zet de bakjes van de velden en de desinfectiepaal terug in het fysiohok. 
 • De volgende teams sluiten altijd af (en brengen na het sluiten van de sporthal de sleutel naar het sleuteladres):
  • Maandag: Heren 2
  • Dinsdag: Heren 4
  • Woensdag: Dames 10/Dames Trim
  • Donderdag: Dames 1

Contact
Het coronateam bestaat uit Yvonne Sennema, Paul Boshuis, Mirella Boshuis en Gepko Hahn. Mail: coronateam@sss-barneveld.nl

 • Aanwezige trainers zijn tegelijk ook onze ‘coronaverantwoordelijken’. Zij zijn het aanspreekpunt voor handhavers en zorgen dat de regels opgevolgd worden. Indien er vragen of opmerkingen zijn, zoek contact met één van de leden van het coronateam.
 • Als de training van een team niet doorgaat of als een team gebruik maakt van minder velden dan aangewezen, geef dit door aan het coronateam. Dan kan een ander team (eventueel) eerder beginnen met trainen of langer door.

Oefeningen
De trainer zorgt ervoor dat er oefeningen zijn, waarbij spelers altijd 1,5 meter afstand houden tot elkaar en er maximaal in groepjes van vier getraind wordt. Voor trainingsmateriaal kan je hier terecht:

 • Nevobo: klik hier 
 • VollinGo: klik hier

Trainingsrooster vanaf donderdag 19 november
Trainingsrooster vanaf 19 november

Update coronaprotocol: alleen trainingen voor jeugdteams

Met ingang van woensdag 14 oktober (22.00 uur) gelden nieuwe maatregelen bij SSS - aangestuurd vanuit de Rijksoverheid - in de strijd tegen het coronavirus. De belangrijkste aanpassingen zijn dat alle competities vanuit de Nevobo zijn stilgelegd en dat alleen jeugdteams nog kunnen trainen.

Op de persconferentie van maandag 13 oktober zijn nieuwe maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen zijn per 14 oktober (22.00 uur) ingegaan voor een duur van ten minste vier weken. Lees hieronder hoe SSS met deze nieuwe maatregelen omgaat.

1) Alle competities stilgelegd
Alle competities, inclusief de Eredivisie- en jeugdcompetities, zijn stilgelegd.

2) Jeugdteams (leden tot 18 jaar) kunnen blijven trainen
Jeugdteams tot 18 jaar mogen ‘gewoon’ blijven trainen. Wedstrijden onderling met teams van de eigen club zijn toegestaan.

 • Jeugdteams tot 18 jaar mogen blijven trainen. Dit doen zij volgens dit protocol. De belangrijkste aandachtspunten (en enkele wijzigingen) zijn:
  • Kleedruimtes en douchevoorzieningen zijn gesloten. Kom omgekleed naar de sporthal, verlaat de sporthal direct na je training en douche thuis.
  • Toiletten zijn geopend. Beperk het toiletbezoek.
  • Was voor en na afloop je handen en onderarmen met water en zeep.
  • Gebruik je eigen materialen (zoals bidon en handdoek) tijdens de training.
  • Voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder geldt een mondkapjesplicht in Sporthal De Meerwaarde bij binnenkomst en in de gangen. 
  • Let op: publiek is niet welkom bij de trainingen. Ouders die hun kinderen komen brengen en halen, wachten buiten de sporthal.

 • Jeugdtrainers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de coronamaatregelen van de teams.
  • Leden tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, zowel binnen als buiten het veld niet.
   Voor trainers geldt: houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport.
   Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar.
  • De jeugdtrainers zijn verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de sporthal. De jeugd TC communiceert naar de trainers welke trainers hier verantwoordelijk voor zijn.
   • Bij het openen van de sporthal: haal de desinfectiepaal onder de trap vandaan en zet deze bij de entree.
   • Bij het sluiten van de sporthal: zet de desinfectiepaal terug onder de trap.

 • Wedstrijden tussen SSS-jeugdteams zijn toegestaan. Stem dit af met de jeugd TC.
  • Let op: publiek is niet welkom. Ouders die hun kinderen komen brengen en halen, wachten buiten de sporthal.

 • Voor jeugdspelers (leden tot 18 jaar) die in de seniorenteams zijn ingedeeld, wordt een plek geregeld om bij jeugdteams mee te trainen. Dit wordt zo snel mogelijk georganiseerd. Hierover zal vanuit de tc's gecommuniceerd worden.

3) Seniorenteams kunnen niet trainen
De Rijksoverheid heeft gecommuniceerd (klik hier) dat sporten voor volwassenen alleen is toegestaan met continue inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel (geen uitzondering meer voor sportcontacten) én met een maximale groepsgrootte van vier personen (exclusief instructeur) per veld. 

SSS heeft besloten dat seniorenteams (tot nadere bericht) niet kunnen trainen in De Meerwaarde; ook niet als teams bovenstaande maatregelen in acht nemen. Dit is een lastig besluit, omdat SSS het ontzettend belangrijk vindt dat iedereen in beweging blijft en hier graag zijn steentje aan wil bijdragen.

De huidige maatregelen zorgen ten eerste voor een organisatorische uitdaging om trainingen mogelijk te maken. Het coronateam wil uitzoeken wat de mogelijkheden zijn en tot die tijd kunnen leden vanaf 18 jaar niet trainen (of wedstrijden spelen) in De Meerwaarde. Daarnaast is tijdens de persconferentie van 13 oktober gecommuniceerd om 'niet de grenzen op te zoeken'; hier geeft SSS ook gehoor aan.
SSS zoekt naar mogelijkheden om leden te ondersteunen in het in beweging blijven; initiatieven kunnen gemaild worden naar coronateam@sss-barneveld.nl.

4) Mondkapjes
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Dit geldt 

 • Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
 • Alle bezoekers vanaf 13 jaar dragen bij binnenkomst in De Meerwaarde hun mondkapje en dragen deze tijdens hun verplaatsingen in de sporthal, totdat zij de sporthal verlaten hebben.
 • Tijdens het volleyballen - of trainen geven - hoef je geen mondkapje te dragen.

Volledige competitie tijdelijk stilgelegd per 14 oktober

Als gevolg van de coronamaatregelen van 13 oktober worden alle competities, inclusief de Eredivisie- en jeugdcompetities, per 14 oktober 22.00 uur stilgelegd. Lees hieronder welke gevolgen dit heeft voor het volleybal en hoe SSS hiermee omgaat.

Tijdens de persconferentie op dinsdag 13 oktober werden er aanvullende maatregelen afgekondigd door premier Rutte en minister De Jonge om het coronavirus de kop in te drukken. Dit heeft gevolgen voor het volleybal.

Nevobo
De Nevobo communiceert onderstaande punten. De maatregelen gaan in per woensdag 14 oktober (22.00 uur) en gelden voor ten minste vier weken.

 1. Alle competities, inclusief de Eredivisie- en jeugdcompetities, worden stilgelegd.
 2. Jeugdteams tot 18 jaar mogen ‘gewoon’ blijven trainen. Wedstrijden onderling met teams van de eigen club zijn toegestaan.
 3. Voor 18 jaar en ouder geldt dat trainingen uitsluitend zijn toegestaan met een maximale groepsgrootte van 4 personen (inclusief trainer) per veld en met continue inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel (geen uitzondering voor sportcontacten).

Richtlijnen toegestane trainingen
Uiteraard blijven bij de trainingen de huidige maatregelen in stand, met als belangrijkste aandachtspunten: er is geen publiek toegestaan, de richtlijnen voor het dragen van mondkapjes zijn van toepassing en de kantine is gesloten. Het dragen van mondkapjes wordt verplicht zodra dit juridisch geregeld is; hiervoor geldt al een dringend advies. Bovenop deze al geldende aandachtspunten zijn ook douches en kleedkamers per woensdag 14 oktober 22.00 uur gesloten.

Vervolg competitie en teamgelden
Deze maatregelen hebben, bovenop de ontwikkelingen van de afgelopen weken, veel impact op het verdere verloop van de competities. De Nevobo werkt de mogelijke scenario’s uit voor het vervolg van de competitie. De uitkomst zal mede afhankelijk zijn van de duur van de huidige situatie. Op korte termijn wordt hierover gecommuniceerd.
Vervolgens geeft de Nevobo ook uitsluitsel over een passende oplossing voor de teamgelden voor seizoen 2019-2020 en 2020-2021.

Lees hier meer informatie vanuit de Nevobo.

SSS
De genomen maatregelen hebben eveneens verregaande gevolgen voor SSS. Het stopzetten van de competitie is een overheidsmaatregel en wordt uiteraard door de Nevobo uitgevoerd. Wat betreft de trainingsmogelijkheden voor jeugd (tot 18 jaar) als ook opties - inachtneming van de regels - voor senioren buigt het coronateam zich over verschillende opties. Hier zal uiterlijk donderdagochtend over gecommuniceerd vanuit het coronateam (coronateam@sss-barneveld.nl). 

Het bestuur zal binnenkort eveneens (online) zijn licht laten schijnen over de genomen maatregelen en wat voor (financiële) consequenties dit heeft voor de vereniging. De uitkomst zal mede afhankelijk zijn van de duur van de huidige situatie.
Bij vragen kan er een mail gestuurd worden naar secretariaat@sss-barneveld.nl.

Houd je aan de maatregelen, blijf sporten en let een beetje op elkaar.

MondkapjeSSS beschikbaar voor alle leden

SSS stelt voor elk lid van de vereniging een mondkapje beschikbaar. Deze mondkapjes - deels gesponsord door ProComm - zullen zo snel mogelijk aan alle teams uitgedeeld worden, zodat leden deze kunnen gebruiken.

Vanuit de Rijksoverheid geldt het dringende advies om een niet-medisch mondkapje te dragen tijdens een autorit met personen uit een ander huishouden. SSS ondersteunt dit advies en geeft aan dat dit binnen een team vooral goed afgestemd wordt, zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

Daarnaast geldt vanuit de Rijksoverheid sinds deze week het advies om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Lees hier meer informatie.

Iedereen dient zelf voor een mondkapje te zorgen, maar SSS stelt nu - in samenwerking met ProComm - ook voor ieder lid één niet-medisch mondkapje beschikbaar. Deze mondkapjes zullen zo snel mogelijk uitgereikt worden; dit wordt gecommuniceerd via de coronaverantwoordelijken van ieder team.

Het is een herbruikbaar hygiënemasker. Gemaakt van resistent dubbellaags polyester, met ergonomische stiksels aan de voorkant voor een comfortabele pasvorm voor de mond en de neus. Inclusief elastische oorbandverstellers. Zeer bestendig, tot 25 wasbeurten. Aanbevolen wordt om minimaal 60ºC te wassen. REACH-certificering beschikbaar.

Update coronaprotocol: kantine gesloten en geen publiek

Met ingang van dinsdag 29 september gelden nieuwe maatregelen bij SSS - aangestuurd vanuit de Rijksoverheid - in de strijd tegen het coronavirus. De belangrijkste aanpassingen voor SSS zijn dat CheerSSS per direct gesloten is en dat er geen publiek welkom is (bij trainingen en wedstrijden).

Op de persconferentie van maandag 28 september zijn nieuwe maatregelen afgekondigd vanuit de Rijksoverheid. Deze hebben ook gevolgen voor sportverenigingen. De twee belangrijkste wijzigingen voor sportverenigingen zijn:

 • Sportkantines zijn dicht. CheerSSS is gesloten.
  • Let op: het barrooster blijft gehandhaafd voor het openen en sluiten van de sporthal. Klik hier voor meer info.
 • Alle sportwedstrijden worden gespeeld zonder publiek. Ook bij de training mogen mensen niet komen kijken.
  • Alleen noodzakelijke begeleiding (een beperkt aantal chauffeurs voor minderjarige spelers van uitteams) is welkom en moet plaatsnemen op de tribune.  

De nieuwe maatregelen over de ontvangst van een maximum aantal gasten thuis (max. 3 gasten) én de maximum aantallen in ruimtes (max. 30 mensen binnen; excl. actieve sporters) betekenen het volgende voor SSS:

 • Kom zoveel mogelijk omgekleed naar De Meerwaarde en verlaat de sporthal zo snel mogelijk na je training en wedstrijd.
  Kleedkamers (max. 9 personen) en doucheruimtes (max. 4 personen) zijn geopend, maar het advies is om thuis om te kleden en te douchen.
 • Thuisspelende teams komen bij hun wedstrijd max. 45 minuten voor aanvang van de start van de wedstrijd naar De Meerwaarde en wachten op de tribune (op de gemarkeerde zitplaatsen) tot het veld beschikbaar is.
  • Uitspelende teams komen max. 35 minuten voor aanvang van de start van de wedstrijd naar De Meerwaarde en worden door de coronaverantwoordelijke van het team ontvangen bij de ingang van de sporthal en naar het juiste veld of de kleedkamer gewezen.
 • Scheidsrechters kunnen zich boven melden bij de wedstrijdleiding. Het verzoek is om zo kort mogelijk in De Meerwaarde te verschijnen; ca. 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd.

 • Activiteiten: Diner Rouler (gepland op 2 oktober) en het Jeugdfeest (gepland op 3 oktober) zijn tot nader bericht afgelast. 
 • De algemene ledenvergadering (gepland op vrijdag 9 oktober) gaat door, maar zal (grotendeels) online te volgen zijn. Hierover vindt binnenkort meer bericht plaats.

 

Lees hier informatie over alle protcollen van SSS.

Voor vragen of opmerkingen, stuur een mail naar coronateam@sss-barneveld.nl.

Start competitie: geen publiek, wel SSS TV en maatregelen

De competitie gaat van start voor het seizoen 2020/2021. Hartstikke mooi dat er weer gespeeld kan worden om de overwinning. Iedere vereniging heeft zijn eigen protocollen opgesteld. Check de website van een vereniging voordat je een uitwedstrijd speelt. Verder is het belangrijk dat er geen publiek toegestaan is in De Meerwaarde, maar dat je wel na afloop als SSS'er een drankje kan doen in CheerSSS.

Het goede nieuws is dat er weer gevolleybald kan worden, dat er weer gefloten wordt door scheidsrechters en dat SSS'ers elkaar kunnen ontmoeten in CheerSSS. Het mindere nieuws is, dat nog niet alles normaal is. We zullen er samen voor moeten zorgen dat heel veel wel kan, door ons aan de protocollen te houden en elkaar aan te spreken als dat nodig is.

Uitspelende teams
Het zal drukker worden in De Meerwaarde nu er meer teams - inclusief tegenstanders - rondlopen in de sporthal. Het is belangrijk dat de coronaverantwoordelijke van ieder team de tegenstander ontvangt en uitlegt wat de belangrijkste maatregelen zijn: looproutes, gebruik kleedkamers en douches, niet plaatsnemen in CheerSSS en geen publiek meenemen. Vertel het team ook op welk veld er gespeeld kan worden. Alles staat hier beschreven voor tegenstanders: protocol tegenstanders 

SSS-teams
SSS'ers, geef het juiste voorbeeld aan onze bezoekers en zorg ervoor dat zij zich welkom en veilig voelen in De Meerwaarde. Jullie kunnen zelf maximaal één uur voor aanvang van de wedstrijd verzamelen in CheerSSS (of op de tribune). Ga pas naar het veld als de wedstrijd is afgelopen, want de tegenstanders wachten al in de gangen en anders wordt het hier erg druk.
Verder is het belangrijk dat jullie geen publiek uitnodigen voor de wedstrijd. We hebben alle zitplaatsen in CheerSSS en op de tribune echt nodig voor SSS'ers die net getraind of zelf net gespeeld hebben. Gelukkig worden er ook meerdere wedstrijden uitgezonden op SSS TV.

Protocollen
SSS-protocollen.
Bij deze maatregelen zorgt de leeftijd voor maatwerk. Er zijn drie categorieën: tot en met 12 jaar (alle CMV-leden); 13 tot 18 jaar (jeugdleden); vanaf 18 jaar (senioren). De hygiënemaatregelen gelden voor iedereen; de afstandsregel brengt afwijkingen met zich mee.
Protocol trainingen (zaal, kleedkamers en looproute)
- Protocol CheerSSS (kantine, tribune en looproute)
- Protocol oefenwedstrijden
- Protocol wedstrijden
- Protocol tegenstanders

Nevobo-protocollen
- Arbitrageprotocol
- Protocol indoor volleybal

Voor vragen of opmerkingen, stuur een mail naar coronateam@sss-barneveld.nl.

Stap 3 Basisregels voor iedereen 1

Update: SSS, volleybal en corona per 1 juli

Per 1 juli zijn de beperkingen voor sporten, zowel in de zaal als buiten, voor alle leeftijdsgroepen opgeheven. Maar waar moet je nog wel rekening mee houden? Hoe gaat SSS hiermee om? Wanneer mogen we De Meerwaarde weer in? Lees een update in dit bericht.

De versoepeling is goed nieuws voor sportend Nederland. Per 1 juli krijgen we de kans om zonder fysieke beperkingen in het veld te genieten van volleybal, zowel in de zaal als buiten. De 1,5 meter afstandsregel blijft van kracht, maar voor de sportsector is tijdens het sporten een uitzondering gemaakt om in de sport- en spelsituaties waar het niet mogelijk is de 1,5 meter tijdelijk of zo kort mogelijk los te laten. Kortom, we mogen weer ‘gewoon’ spelen!

Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Hieronder wordt verder uitgelegd wat er allemaal mogelijk is qua volleybal en hoe we hier als SSS mee om zullen gaan, maar deze voorzorgsmaatregelen blijven vooropstaan:

 • Voor het volleyballen gelden de maatregelen van het RIVM. Blijf thuis, als: 
  • ...je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • ...iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
  • ...een familielid in de afgelopen twee weken positief getest is op corona.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

Wel of geen 1,5 meter?
Welke versoepelingen zijn er wat betreft het sporten?

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Wat betekent dit voor SSS?
Normaal gesproken zouden de trainingen inmiddels ook al stil liggen en zouden we ons in augustus weer opmaken voor het nieuwe seizoen. Dat is ook nu de planning voor SSS. We kunnen tot aan de schoolvakantie (vrijdag 17 juli) ook niet in Sportcentrum De Meerwaarde sporten, omdat de sporthal door de school in gebruik wordt genomen. Gedurende de zomervakantie blijven de deuren eveneens gesloten.

In augustus starten de trainingen weer; waarover jullie via jullie trainers en via de nieuwskanalen van SSS meer te horen zullen krijgen. Het bestuur is ondertussen in overleg met De Meerwaarde wat betreft de juiste hygiëne- en ventilatiemaatregelen. Daarnaast zullen we de sportaccomodatie én de kantine CheerSSS inrichten om vanaf augustus op de juiste manier gebruik van te kunnen maken.  

SSS moedigt iedereen uiteraard aan om - inachtneming de voorzorgsmaatregelen en hygiëneregels - weer te gaan volleyballen. Helaas is Sportpark Oosterbos - m.u.v. van het jeugdtoernooi - voorlopig eveneens gesloten. Gelukkig zijn er tal van grasvelden in de gemeente Barneveld om hiermee aan de slag te gaan; bijvoorbeeld op de Koewei of het grasveld bij de schaatsbaan.

Protocol 1 juli

 • 1
 • 2

Inloggen (mobiel)