ALV: bestuurswissel, vrijwilligers in het zonnetje en financiële update

Woensdag 13 oktober was er een algemene ledenvergadering van volleybalvereniging SSS. Inmiddels staan de (concept) notulen van deze ALV online, net als het jaarverslag van het afgelopen seizoen.

Het was de eerste ledenvergadering voor voorzitter Gepko Hahn; en met hem waren 32 andere leden aanwezig om de stand van zaken binnen de vereniging door te nemen. Bij het jaarverslag werd stilgestaan bij het afgelopen seizoen; bij alle hoogte- en dieptepunten, bij alle mooie activiteiten en de droevige gebeurtenissen. Het was een jaar van ABC volgens Gepko: actief, betrokken en corona. Lees hier het jaarverslag.

Bij de financiële stand van zaken lichtte penningmeester Sandra Otse toe dat de vereniging er goed voor staat, dankzij alle leden die trouw hun contributie hebben betaald tijdens de coronaseizoenen. Met de hulp van Annet (vanuit de ledenadministratie) hebben we in de zomer veel leden een groot deel van hun contributie terug kunnen geven. Hierdoor - en doordat er bijna geen inkomsten waren vanuit CheerSSS - draaide SSS een negatief resultaat; maar dat heft op tegen het positieve resultaat van het jaar ervoor. Het bedrag dat overblijft, zal deels als een buffer gebruikt worden en deels ingezet worden om nieuwe/nodige materialen aan te schaffen en kleding voor bepaalde vrijwilligers (zoals trainers). Over twee seizoenen heen is er een prima positief resultaat behaald. De kascommissie beaamde dit verhaal.

Na de pauze liet Gepko zien dat SSS sinds begin oktober 406 spelende/trainende leden heeft; dat is een krimp van tien leden ten opzichte van een jaar geleden. Dat valt uiteindelijk mee gezien de vele afmeldingen in de zomer, deels doordat veel mensen hun dagelijks leven anders hebben ingevuld door de coronastop. Daarnaast heeft SSS nog tientallen verenigingsleden om de club te ondersteunen. 

Na het tonen van de begroting voor het nieuwe seizoen; was het tijd voor een bestuurswisseling. Paul Boshuis verlaat het bestuur na de post algemene zaken sinds 2016 te hebben ingevuld. Paul stopt zeker niet als vrijwilliger; hij blijft trainer en ook betrokken bij de bar, het materiaal en De Meerwaarde. Zijn positie in het bestuur wordt ingenomen door Mirella Boshuis.  

Ten slotte werden er veel vrijwilligers in het zonnetje gezet. Allereerst werd bekend gemaakt dat de prestatiebeker naar Jan van de Beek (lees hier) gaat. Daarna kwam het bestuur met een verrassing: jubilerende trainers en leden in het zonnetje zetten (lees hier). Uiteindelijk werden er ook nog twee leden benoemd tot lid van verdienste: Carl Koetsier en Camiel van Damme. Lees daarover later meer.

Na een positieve blik op de toekomst van Ralph Ratterman (namens de Stichting Topvolleybal Barneveld) en Gepko (namens de vereniging) kon laatstgenoemde de algemene ledenvergadering 2021 afhameren.

Lees hier de volledige (concept) notulen en het jaarverslag.

Contact

Algemene zaken:
Mirella Boshuis
E-mail: algemeen@sss-barneveld.nl

Jeugd TC:

A, B en C (vanaf 12 jaar)
Bram Wildekamp 
E-mail: jeugdtc@sss-barneveld.nl

CMV (6 t/m 12 jaar)
Simone van Essen-Nab
E-mail: cmv@sss-barneveld.nl

Dames TC:
Arjan Roelofs
E-mail: damestc@sss-barneveld.nl

Heren TC:
Adriaan Kuiper
E-mail: herentc@sss-barneveld.nl

Secretariaat Volleybalvereniging SSS:
Yvonne Sennema
Schoutenstraat 72G
3771 CK Barneveld
Telefoon: 06-22667983
Email : secretariaat@sss-barneveld.nl

Inloggen (mobiel)