SSS en CoronaToegangsBewijs vanaf zaterdag 6 november

Vanaf zaterdag 6 november is Sportcentrum De Meerwaarde (inclusief CheerSSS) voor iedereen vanaf 18 jaar alleen nog toegankelijk met een CoronaToegangsBewijs (CTB). Dit geldt voor sporters en publiek. Voor het checken van de QR-code zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Lees hieronder meer info.

De nieuwe coronamaatregelen hebben een enorme impact op SSS als volleybalvereniging. Ieder lid moet de persoonlijke afweging maken wat de maatregelen met zich meebrengen. Voor de vereniging ligt er een enorme taak (met name voor teams, het wedstrijdsecretariaat, de scheidsrechterscommissie en de TC’s) om hiermee om te gaan. Als ook om in de maatregelen zo goed als dat lukt invulling te geven. Daar hebben we elkaar voor nodig binnen SSS.

Maatregelen per zaterdag 6 november

 • Vanaf 18 jaar moet iedereen een goedgekeurd CoronaToegangsBewijs (en ID-bewijs) laten zien bij de ingang van De Meerwaarde voor de volgende activiteiten:
  • sportbeoefening (training en wedstrijd)
  • toeschouwer;
  • andere bezoekers die gebruik willen maken van de sporthal, tribune en/of kantine CheerSSS.
 • Iedereen vanaf 13 tot en met 17 jaar hoeft alleen voor een bezoek aan de kantine CheerSSS een goedgekeurd CoronaToegangsBewijs (en ID-bewijs) te laten zien.
 • Bij professionele wedstrijden (wedstrijden van Heren 1) zal bij iedereen vanaf 13 jaar om een CTB gevraagd worden bij de ingang van De Meerwaarde.

 • Uitzonderingen op deze maatregelen:
  • Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij geen CTB hoeven te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, scheidsrechters, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.
   Dit geldt alleen als zij in die rol actief zijn, zodra zij op de tribune of in de kantine plaats willen nemen, is dit wel nodig.
  • Voor professionele sporters - Heren 1 (incl. staf) - is alleen een uitzondering met betrekking tot de sportbeoefening (eigen trainingen en wedstrijd).

Door de verplichte invoer van een CoronaToegangsBewijs hoeft er in Sportcentrum De Meerwaarde geen mondkapje gedragen te worden.

CoronaToegangsBewijs bij de ingang
Bij de ingang van De Meerwaarde zullen bezoekers volgens bovenstaande richtlijnen gecontroleerd worden op een goedgekeurde QR-code bij het CoronaToegangsBewijs (inclusief ID-bewijs).

De vereniging heeft hulp nodig om deze controle te bemensen. Hiervoor willen we bij voorkeur twee controleurs tegelijkertijd aanwezig hebben bij de ingang van De Meerwaarde:
- Meld je aan bij het coronateam (via coronateam@sss-barneveld.nl of persoonlijk bij Gepko, Yvonne, Mirella of Paul) of geef je op via dit formulier.
- We hebben iedereen hard nodig. Of je een half uur of twee uur (of langer) wil zitten, maakt niet uit. Noem de dag en welk blok je wil zitten. Dat hoeft ook zeker niet wekelijks; geef vooral aan wanneer je zou kunnen.
- Zie hieronder voor het rooster met het trainingsrooster en de momenten waarop in ieder geval (twee) controleurs bij de ingang nodig zijn.
- Indien gewenst, staat er een vergoeding tegenover deze taak: dat zijn vrijwilligerspunten of een (klein) geldbedrag.

Rooster

Ouders die CMV-spelers alleen komen brengen voor een training (of wedstrijd), vragen we om bij de ingang afscheid te nemen zodat er geen opstopping ontstaat bij de ingang. 

Geef elkaar de ruimte
Zoals in de inleiding beschreven, zijn wij als bestuur bewust van de lastige situaties die ontstaan. Dat noemt de Nevobo ook: ,,De komende periode monitoren we nauwlettend de situatie bij de verenigingen en de gevolgen voor de competitie. We komen altijd samen met elkaar tot een oplossing. Blijf constructief het gesprek voeren met je leden, respecteer elkaar en geef elkaar de ruimte. We gaan hier met elkaar uitkomen.''

Neem contact op met het bestuur (voorzitter@sss-barneveld of van de betreffende TC) als je vragen hebt over je lidmaatschap.

Inloggen (mobiel)